Ενεργειακό Δίκαιο

Ο REMIT «Όχημα» για τη Διαφάνεια και την Ομαλή Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών

Ο REMIT «Όχημα» για τη Διαφάνεια και την Ομαλή Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών

Ξεκάθαρη ήταν η πρόθεση του Έλληνα νομοθέτη να εναρμονίσει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού ΕΚ 1227/2011, επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν. 4001/2011, με τον πρόσφατο Ν. 4643/2019.

Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια

Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε η εισήγηση της "Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας" (ΕΧΕ) για τη θέσπιση ορίου στο ποσοστό των διμερών και προθεσμιακών συμβολαίων που θα μπορούν να συνάπτονται με την έναρξη των νέων χονδρεμπορικών αγορών. Βάσει της εισήγησης, το ανώτατο ποσοστό 

ΡΑΕ: Αναρτήθηκαν οι Μεσοσταθμικές Τιμές Εισαγωγής Φυσικού Αερίου

ΡΑΕ: Αναρτήθηκαν οι Μεσοσταθμικές Τιμές Εισαγωγής Φυσικού Αερίου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ οι μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ. Σε σχετικό διάγραμμα παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2019 βάσει των στοιχείων που καταγράφηκαν κατά δήλωση των εισαγωγέων,

KG Law Firm: Επισκόπηση των Βασικών Διατάξεων του Νόμου 4643/2019

KG Law Firm: Επισκόπηση των Βασικών Διατάξεων του Νόμου 4643/2019

«Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 785/2019 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό του οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου ηλεκτροδότησης των Μ∆Ν Νοτίων και ∆υτικών Κυκλάδων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108Α του ν. 4001/2011».  

Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019 το σχέδιο του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγορά Παραγώγων), σύμφωνα με το νόμο 4425/2016, όπως ισχύει.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Στο υπ’ αριθμ. 4045 Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019, η υπ’ αριθμ. 943/2019 απόφαση της ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τροποποιείται ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου

Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου

Αναρτήθηκε στις 14.10.2019 στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος έχει οριστεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (εφεξής ΦοΣΕΤεΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, το τελικό κείμενο (v.1.0) της Σύμβασης 

Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

Ενεκρίθη από την ΡΑΕ η 4η Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2001 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου.

Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89/10.06.2019), ο οποίος περιλαμβάνει σειρά τροποποιήσεων, σε μία προσπάθεια της απερχόμενης Κυβέρνησης να διευθετήσει εκκρεμή ζητήματα, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας, τις τελευταίες ημέρες πριν τη διάλυση της Βουλής εν όψει των επερχομένων πρόωρων εκλογών.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2172/2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006».

Ηλεκτροκίνηση: Εκδόθηκε η ΚΥΑ Σχετικά με το Πλαίσιο Εγκατάστασης Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση: Εκδόθηκε η ΚΥΑ Σχετικά με το Πλαίσιο Εγκατάστασης Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2040/2019) η υπ’ αριθμ. 42863/438/27.05.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τις Τιμές Αναφοράς των Μικρών Φ/Β

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τις Τιμές Αναφοράς των Μικρών Φ/Β

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658/03.06.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για τους Φ/Β σταθμούς των νέων κατηγοριών όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τη νέα παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 καθώς και για την παράταση διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ’ αριθμ. 542/2019 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ) στους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης α, της παρ. 3, του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως η σχετική πρόβλεψη είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. α΄ του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α 216/24.12.2018).

Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τρίτη, 7 Μαΐου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

H δικηγορική εταιρεία KG Law Firm σχολιάζει τις επόμενες δύο διαδικασίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, χωρητικότητας 300 MW για αιολικά (WP) και φωτοβολταϊκά (PV) πάρκα αντίστοιχα οι οποίοι προκηρύχθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ, και έχουν οριστεί για την 1η Ιουλίου 2019.