Ενεργειακό Δίκαιο

Ο Γρίφος της «Απόλυτης Προτεραιότητας» Έργων ΑΠΕ για τη Στήριξη Βιομηχανίας και Αγροτών

Ο Γρίφος της «Απόλυτης Προτεραιότητας» Έργων ΑΠΕ για τη Στήριξη Βιομηχανίας και Αγροτών

Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του ΥΠΕΝ για την  κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων ΑΠΕ, προς το σκοπό ενίσχυσης των αγροτών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Η ανωτέρω τροπολογία έχει απασχολήσει έντονα την αγορά ήδη προ μηνών από τη δημοσίευση, πόσο μάλλον την ψήφισή της. Νομοτεχνικά, με βάση το κείμενό της, η βούληση του νομοθέτη φαίνεται να ενσωματώνεται σε ένα μόνο μακροσκελές και πολύπλοκο άρθρο, χωρίς να επιφέρει τροποποίηση υφισταμένων διατάξεων

Η Περιβαλλοντική Κατάταξη και Αδειοδότηση Χερσαίων Έργων ΑΠΕ Υπό το Πρίσμα της Απόφασης ΣτΕ 1885/2023

Η Περιβαλλοντική Κατάταξη και Αδειοδότηση Χερσαίων Έργων ΑΠΕ Υπό το Πρίσμα της Απόφασης ΣτΕ 1885/2023

[Την περιβαλλοντική κατάταξη και αδειοδότηση χερσαίων αιολικών, φωτοβολταϊκών σταθμών και υδροηλεκτρικών έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπό το πρίσμα της απόφασης ΣτΕ 1885/2023 περί ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (ΦΕΚ Β’ 3291/06.08.2020) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ Β’ 841/24.02.2022) εξετάζει, στο παρακάτω άρθρο, η Ομάδα Ενέργειας-Υποδομών της δικηγορικής εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ]  

Η «De Jure» Αποκλειστική Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η «De Jure» Αποκλειστική Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Energia.gr δημοσιεύει το παρακάτω εμπεριστατωμένο άρθρο του Δρος Γεωργίου Ανθρακέως, το οποίο τεκμηριώνει επαρκώς το πόσο ακατάλληλη είναι η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης για ενδεχόμενη δικαστική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών από το Δικαστήριο της Χάγης, ενώ, αντίθετα, αποδεικνύει, ως τον πρόδηλο δικαστικό δρόμο την προσφυγή στον Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), βάσει του υπερισχύοντος ενωσιακού δικαίου. Αναλυτικά το άρθρο του Δρος Γ. Ανθρακέως:

Το Πλαίσιο Προτεραιότητας για τη Σύνδεση Σταθμών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Μια Πρώτη Αποτίμηση

Το Πλαίσιο Προτεραιότητας για τη Σύνδεση Σταθμών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – Μια Πρώτη Αποτίμηση

Μία πρώτη αποτίμηση του πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς αποθήκευσης από το Διαχειριστή του Δικτύου και το Διαχειριστή του Συστήματος, που θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 της 12/08/2022, επιχειρεί ο κ. Αντώνης N. Κουμπιάς, Associate της KG Law Firm για θέματα Ενέργειας και Υποδομών:

Η ΡΑΕ και η Προστασία Υποψήφιων Παραγωγών ΑΠΕ

Η ΡΑΕ και η Προστασία Υποψήφιων Παραγωγών ΑΠΕ

Ο ρόλος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών επανέρχεται κατά καιρούς στην επικαιρότητα με διάφορες αφορμές και αιτίες, άλλοτε έχοντας ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις και άλλοτε επιδρώντας σε συγκεκριμένα θέματα της αγοράς. Από τη στιγμή που ο κοινοτικός και στη συνέχεια ο εθνικός νομοθέτης επέλεξε, και ορθά, αφενός το άνοιγμα της αγοράς στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ιδιώτες και αφετέρου την απαγκίστρωση της διαχείρισης του δικτύου από το κράτος και την ανάθεσή της στον διαχειριστή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο ρυθμιστικός ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχει αναχθεί σε υπέρτατη ανάγκη για την εφαρμογή των συνταγματικών κανόνων και των αρχών για μία ελεύθερη, ισόρροπη και υγιή αγορά

ΑΠΕ: Νέο Πλαίσιο Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης

ΑΠΕ: Νέο Πλαίσιο Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης 

Στα μέσα του περασμένου Αυγούστου δημοσιεύτηκε η Yπουργική Aπόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ Β 4333/12.8.2022), βάσει της εξουσιοδότησης του άρθρου 89 του νόμου 4951/2022, η οποία κατάργησε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι ιδιώτες παραγωγοί ενέργειας, από τον χώρο των φωτοβολταϊκών και των αιολικών

Ρήτρες Αναπροσαρμογής Τιμήματος στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ρήτρες Αναπροσαρμογής Τιμήματος στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι σχέσεις μεταξύ της ΔΕΗ (και των εναλλακτικών παρόχων) με τους τελικούς καταναλωτές διέπονται από τις αρχές που τίθενται τόσο με το ν. 4001/2011, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αλλά και από τους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ) της εκάστοτε σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από το ν.2251/1994  για την προστασία του καταναλωτή, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εγγυητικές Επιστολές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Εγγυητικές Επιστολές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΕΝΤΟΝΗ κινητικότητα επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον χώρο της ενέργειας, λόγω της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικών επιστολών από μεγάλο μέρος των κατόχων βεβαιώσεων παραγωγού, αλλά και όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βεβαίωση παραγωγού, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Αρμοδιότητα των Πολιτικών Δικαστηρίων για τις Διαφορές Από τις Συμβάσεις  Μεταξύ Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ (ΣτΕ 1944/2021 Ολ.)

Αρμοδιότητα των Πολιτικών Δικαστηρίων για τις Διαφορές Από τις Συμβάσεις Μεταξύ Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ (ΣτΕ 1944/2021 Ολ.)

Με την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1944/2021) κρίθηκε ότι σύμβαση μεταξύ παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και της ΛΑΓΗΕ ΑΕ αποτελεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και οι πράξεις της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, με τις οποίες προσδιορίζεται το οφειλόμενο στον παραγωγό τίμημα προκαλούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενες στα πολιτικά δικαστήρια

Η Νέα Ενωσιακή Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ρόλος του Ενεργού Πελάτη

Η Νέα Ενωσιακή Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ρόλος του Ενεργού Πελάτη

Εισαγωγικά - Η μετάβαση, μέχρι το 2050, σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και φέρνει, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, σημαντικές επιδράσεις επί του ενεργειακού κλάδου,

Το Μεταβατικό Πλαίσιο Αδειοδότησης και Λειτουργίας των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Μεταβατικό Πλαίσιο Αδειοδότησης και Λειτουργίας των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το μεταβατικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις προσφάτως δημοσιευθείσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αποθηκευτικών μέσων ηλεκτρισμού, παρουσιάζει αποκλειστικά για το energia.gr η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» - KG Law Firm:

Συνταγματικό Θεμέλιο της Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής η Πρόσφατη Νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Συνταγματικό Θεμέλιο της Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής η Πρόσφατη Νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται αναμφισβήτητα στον πυρήνα του σύγχρονου πολιτικού σχεδιασμού και αντιπαράθεσης, καθώς κινητοποιεί όχι μόνο τις διεκδικήσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τον δημόσιο διάλογο και τον νομοθέτη και την διοίκηση, όπως αποδεικνύεται από την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για το θέμα τόσο σε Ευρωπαϊκό (δέσμη μέτρων ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, «πράσινη συμφωνία»), όσο και σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΕΚ, ειδική νομοθεσία για τα θέματα της προώθησης των ΑΠΕ και της δίκαιης μετάβασης). Άλλωστε, η ανάγκη καταπολέμησης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πυρόπληκτη Περιοχή σε Νέα Μάκρη και Ραφήνα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πυρόπληκτη Περιοχή σε Νέα Μάκρη και Ραφήνα

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της με Αριθμ. ΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ.40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε στις 8 Μαρτίου 2021 ότι, με την υπ’ αρ. 1058/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3545), αποφασίστηκε η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ημεδαπή έννομη τάξη με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της μεταβατικής τιμής που θεσπίστηκε με το ν. 4336/2015 έως την έναρξη ισχύος της τελικής τιμής που καθορίστηκε για κάθε δίκτυο διανομής με τις υπ’ αριθμ. 345, 346, 347, 348/2016 Αποφάσεις της ΡΑΕ

Όριο Oφειλής για Aλλαγή Παρόχου Εισηγείται η ΡΑΕ

Όριο Oφειλής για Aλλαγή Παρόχου Εισηγείται η ΡΑΕ 

Όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ρεύματος προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαβούλευσης για τις βασικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την αλλαγή προμηθευτή. Στόχος των προτάσεων αυτών, όπως αναφέρεται, είναι η ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές

Οι Ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020 για Σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ

Οι Ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020 για Σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4759/2020 Νόμος (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις». Ο νόμος κατ’ αρχάς, περιέχει σειρά διατάξεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου, οι οποίες αφορούν ζητήματα σχετικά με τις χρήσεις γης, την εκτός σχεδίου δόμηση, την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Όπως αναφέρει ωστόσο στην ανάλυσή της η KGLawFirm, ιδίως κατόπιν ενσωμάτωσης