Ενεργειακό Δίκαιο

Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5291/Β/1-12-2020), δυνάμει της οποίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (στο εξής «ο Κανονισμός»), σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 4685/2020.

Το Σχέδιο του Νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Το Σχέδιο του Νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Σε συνέχεια της κύρωσης του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/2020) για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τον περασμένο Μάιο, στα πλαίσια της διαμόρφωσης της γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 23 Οκτωβρίου 2020, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2020, το σχέδιο του νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων (στο εξής ο «Κανονισμός»).

Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model

Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 200/20.10.2020 ο Νόμος 4736/2020 για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» ο οποίος ενσωματώνει τις πολυσυζητημένες τροπολογίες του ΥπΕΝ για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Target Model 

Ο Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Ο Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Στα τέλη του Σεπτέμβρη εγκρίθηκε από την Κομισιόν ο «νέος» Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΝΜΜΑΕ») ο οποίος λογίζεται ως δεύτερη επιμήκυνση του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας που θεσπίστηκε πρώτη φορά το 2016. Σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση ΔΗΕ/66754/810/2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/2020), η δεύτερη δημοπρασία στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού αναμένεται να λάβει χώρα εντός των πρώτων επτά (7) εργασίμων ημερών του επομένου μήνα από την ενεργοποίηση των Αγορών Εξισορρόπησης και θα αφορά την περίοδο έως και την 31 Μαρτίου 2021,

Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού

Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού

Για το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους αναβάλλεται εκ νέου κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τη ρύθμιση του ΥΠεΝ που περιλήφθηκε στο ν. 4722/2020. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν. 4685/2020 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος σε κύκλους, ήτοι κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.

Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ Β’ 3149/30.07.2020) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον τίτλο «καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου 

Η Ηλεκτροκίνηση και ο Ν. 4710/2020 για την Προώθηση των Η/Ο Μέσω Τεσσάρων Σημαντικών Παρεμβάσεων

Η Ηλεκτροκίνηση και ο Ν. 4710/2020 για την Προώθηση των Η/Ο Μέσω Τεσσάρων Σημαντικών Παρεμβάσεων

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου και της χώρας μας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η KGLawFirm, στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (European Green Deal) τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών

ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου διεξήχθησαν οι πρώτες ειδικές ανά τεχνολογία (Φ/Β και Αιολικά) ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ για το 2020, μετά και τον κοινό διαγωνισμό του περασμένου Απριλίου. Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 834/2020 απόφασης της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη των υπ’ αριθμ. 2/2020 και 3/2020, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί 

ΡΑΕ: Τρεις Πρόσφατες Αποφάσεις με Ιδιαίτερη Σημασία για τους Επιμέρους Ενεργειακούς Κλάδους

ΡΑΕ: Τρεις Πρόσφατες Αποφάσεις με Ιδιαίτερη Σημασία για τους Επιμέρους Ενεργειακούς Κλάδους

Τρεις αποφάσεις με ιδιαίτερη σημασία για τους επιμέρους ενεργειακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας εξέδωσε πρόσφατα η της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την Tροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η δεύτερη αφορά ζητήματα που άπτονται του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και η τρίτη την Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για το Έτος 2021

ΡΑΕ: Σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 που Υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ

ΡΑΕ: Σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 που Υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ

Η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 230 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, έθεσε στις 23.06.2020 σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης («ΔΠΑ») του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2020 -2029, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ (Ι-283502/15.06.2020). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, και για τα ακόλουθα θέματα:

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52445/2225/02.06.2020 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποίαν καθορίστηκαν οι υπόχρεοι και υπολογίστηκε το τέλος διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ) για  τα  έτη  2017,  2018  και  2019

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92): Τι Μεταρρυθμίσεις Επιφέρει το Πολυσυζητημένο Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92): Τι Μεταρρυθμίσεις Επιφέρει το Πολυσυζητημένο Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 το πολυσυζητημένο περιβαλλοντικό σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», λαμβάνοντας αριθμό νόμου 4685/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α’ 92). Με 136 άρθρα συνολικά, ο νέος νόμος επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις στη περιβαλλοντική νομοθεσία. Απώτερος στόχος των πρώτων κεφαλαίων του νόμου είναι η απλούστευση και σύντμηση του χρονικού πλαισίου τόσο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συντείνοντας στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού και δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας δια της ευχερέστερης εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων. Ειδικότερα:

Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων

Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων

“1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) η απόφαση 1/872/04.03.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1491/21.04.2020) με την οποία: Χορηγήθηκε στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) άδεια διαχείρισης και λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός της εν λόγω αγοράς. Επισημαίνεται ότι το ΕΧΕ εξέδωσε σειρά αποφάσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του EXE

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα

Ενόψει της κατάστασης ανάγκης, στην οποία περιήλθε και η χώρα μας, ως απόρροια της πανδημίας «Covid-19», η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη στη λήψη μέτρων εκτάκτου χαρακτήρα προκειμένου να περιορίσει τις ποικίλες δυσμενείς συνέπειες της εξάπλωσης του ιού. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75)

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ με Βεβαίωση Αντί για Άδεια Παραγωγής

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ με Βεβαίωση Αντί για Άδεια Παραγωγής

Στο πλαίσιο της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως στόχου ζωτικής σημασίας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη χώρα μας, με το Β’ κεφάλαιο «Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ – Α’ Φάση», του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 2020,

Οι Διατάξεις για την Απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ

Οι Διατάξεις για την Απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ

Στις 18 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις επί σειράς ζητημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανάμεσα στα οποία και αυτά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επενδύσεων. Πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου φαίνεται πως είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.