Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού

Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού
energia.gr
Παρ, 2 Οκτωβρίου 2020 - 09:20

Για το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους αναβάλλεται εκ νέου κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τη ρύθμιση του ΥΠεΝ που περιλήφθηκε στο ν. 4722/2020. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν. 4685/2020 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος σε κύκλους, ήτοι κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.

Με την εξαίρεση των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, προϋπόθεση για την εξέταση των αιτήσεων ενός κύκλου είναι να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων των προηγούμενων κύκλων.

Ειδικά για τον κύκλο υποβολής αιτήσεων του Ιουνίου 2020 ο 4685/2020 προέβλεψε ότι δεν θα υποβάλλονταν νέες αιτήσεις για Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, ούτε αιτήσεις για τροποποίηση Αδειών Παραγωγής σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορούσε την αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής περισσότερο από 10% ή την επέκταση των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης.

Ο νόμος 4722/2020 επανέλαβε τις ως άνω ρυθμίσεις που αφορούσαν τον κύκλο του Ιουνίου 2020 και για τον κύκλο του Οκτωβρίου 2020. Για αιτήσεις χορήγησης νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, καθώς και  για τις αιτήσεις τροποποίησης αυτών (και των Αδειών Παραγωγής) ο νόμος προέβλεψε ότι θα διεξαχθεί κατά παρέκκλιση κύκλος αιτήσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενοι δυο κύκλοι του 2020 δεν άνοιξαν ενώ η ΡΑΕ, παρά την προσπάθεια να επισπεύσει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που έχουν σωρευθεί μέσω της εφαρμογής νέων πληροφοριακών συστημάτων, συνεχίζει να επεξεργάζεται αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενους κύκλους.