Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Τρεις και πλέον μήνες μετά τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 1, 2 και 3/2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1026/2018 απόφαση της ΡΑΕ με τα τεύχη 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων για το «δεύτερο γύρο» των διαγωνισμών ΑΠΕ για το 2018.

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Με ποικίλες αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15.10.2018 η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων των τευχών 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων, με τους όρους του «δευτέρου γύρου» των διαγωνισμών ΑΠΕ

Πιο Κοντά το Φυσικό Αέριο στους Έλληνες Καταναλωτές, Μέσω των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Πιο Κοντά το Φυσικό Αέριο στους Έλληνες Καταναλωτές, Μέσω των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Νέες δυνατότητες δημιουργούνται στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου μετά το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την ανάπτυξη απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5/2018 συμπληρωματικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018). Η θέσπιση του κώδικα αυτού ήταν απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου και για την προστασία των οικιακών καταναλωτών στους οποίους δόθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2018 το δικαίωμα επιλογής προμηθευτών.

Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Άνοιξε ο δρόμος και επίσημα με την υπ΄ αριθ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ  (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018) που θέτει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 23 Ιανουαρίου 2018 το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες. Ο νέος νόμος, ο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018), έχει ως σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΟΤΑ, ιδιώτες και ΝΠΔΔ, ώστε να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, τη συμπαραγωγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα