Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Άνοιξε ο δρόμος και επίσημα με την υπ΄ αριθ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ  (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018) που θέτει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 23 Ιανουαρίου 2018 το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες. Ο νέος νόμος, ο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018), έχει ως σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΟΤΑ, ιδιώτες και ΝΠΔΔ, ώστε να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, τη συμπαραγωγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα