ΡΑΕ: Σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 που Υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ

ΡΑΕ: Σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 που Υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ

Η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 230 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, έθεσε στις 23.06.2020 σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης («ΔΠΑ») του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2020 -2029, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ (Ι-283502/15.06.2020). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, και για τα ακόλουθα θέματα:

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του ΥΠΕΝ για Τέλος Διατήρησης Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ των Ετών 2017-19

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/52445/2225/02.06.2020 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποίαν καθορίστηκαν οι υπόχρεοι και υπολογίστηκε το τέλος διατήρησης  δικαιώματος κατοχής  άδειας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  (ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ) για  τα  έτη  2017,  2018  και  2019

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92): Τι Μεταρρυθμίσεις Επιφέρει το Πολυσυζητημένο Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’92): Τι Μεταρρυθμίσεις Επιφέρει το Πολυσυζητημένο Περιβαλλοντικό Νομοσχέδιο

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 το πολυσυζητημένο περιβαλλοντικό σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», λαμβάνοντας αριθμό νόμου 4685/2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 7 Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α’ 92). Με 136 άρθρα συνολικά, ο νέος νόμος επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις στη περιβαλλοντική νομοθεσία. Απώτερος στόχος των πρώτων κεφαλαίων του νόμου είναι η απλούστευση και σύντμηση του χρονικού πλαισίου τόσο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συντείνοντας στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού και δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας δια της ευχερέστερης εκμετάλλευσης των εθνικών πόρων. Ειδικότερα:

Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων

Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων

“1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) η απόφαση 1/872/04.03.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1491/21.04.2020) με την οποία: Χορηγήθηκε στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) άδεια διαχείρισης και λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός της εν λόγω αγοράς. Επισημαίνεται ότι το ΕΧΕ εξέδωσε σειρά αποφάσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του EXE

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα

Ενόψει της κατάστασης ανάγκης, στην οποία περιήλθε και η χώρα μας, ως απόρροια της πανδημίας «Covid-19», η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη στη λήψη μέτρων εκτάκτου χαρακτήρα προκειμένου να περιορίσει τις ποικίλες δυσμενείς συνέπειες της εξάπλωσης του ιού. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75)

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ με Βεβαίωση Αντί για Άδεια Παραγωγής

Απλοποίηση της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ με Βεβαίωση Αντί για Άδεια Παραγωγής

Στο πλαίσιο της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως στόχου ζωτικής σημασίας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη χώρα μας, με το Β’ κεφάλαιο «Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ – Α’ Φάση», του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 18 Μαρτίου 2020,

Οι Διατάξεις για την Απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ

Οι Διατάξεις για την Απλοποίηση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΝ

Στις 18 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας», το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις επί σειράς ζητημάτων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανάμεσα στα οποία και αυτά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επενδύσεων. Πρωταρχικό μέλημα του Υπουργείου φαίνεται πως είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Τροποποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας  Έργων ΑΠΕ και Άλλες Εξελίξεις

Τροποποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Έργων ΑΠΕ και Άλλες Εξελίξεις

Στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα εσχάτως στον εγχώριο ενεργειακό τομέα, εντός των τελευταίων ημερών παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα των θεσμικών φορέων και συγκεκριμένα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις και για την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».Η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ.. (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268).

ΡΑΕ: Oι Τελευταίες Ρυθμιστικές Εξελίξεις για την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τον Κανονισμό Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ

ΡΑΕ: Oι Τελευταίες Ρυθμιστικές Εξελίξεις για την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τον Κανονισμό Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ

Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) υπ’ αριθ. 1125/2019 και 1125Α/2019.  Η ΡΑΕ με τις ως άνω αποφάσεις ενέκρινε: Α) Τη λειτουργία της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExClear) ως φορέα εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιας αγοράς

Ο REMIT «Όχημα» για τη Διαφάνεια και την Ομαλή Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών

Ο REMIT «Όχημα» για τη Διαφάνεια και την Ομαλή Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών

Ξεκάθαρη ήταν η πρόθεση του Έλληνα νομοθέτη να εναρμονίσει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού ΕΚ 1227/2011, επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν. 4001/2011, με τον πρόσφατο Ν. 4643/2019.

Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια

Εισήγηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Μέχρι 10% το Ποσοστό της Παραγωγής για Διμερή Συμβόλαια

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε η εισήγηση της "Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας" (ΕΧΕ) για τη θέσπιση ορίου στο ποσοστό των διμερών και προθεσμιακών συμβολαίων που θα μπορούν να συνάπτονται με την έναρξη των νέων χονδρεμπορικών αγορών. Βάσει της εισήγησης, το ανώτατο ποσοστό 

ΡΑΕ: Αναρτήθηκαν οι Μεσοσταθμικές Τιμές Εισαγωγής Φυσικού Αερίου

ΡΑΕ: Αναρτήθηκαν οι Μεσοσταθμικές Τιμές Εισαγωγής Φυσικού Αερίου

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ οι μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ. Σε σχετικό διάγραμμα παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2019 βάσει των στοιχείων που καταγράφηκαν κατά δήλωση των εισαγωγέων,

KG Law Firm: Επισκόπηση των Βασικών Διατάξεων του Νόμου 4643/2019

KG Law Firm: Επισκόπηση των Βασικών Διατάξεων του Νόμου 4643/2019

«Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 785/2019 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό του οικονομικά αποδοτικότερου τρόπου ηλεκτροδότησης των Μ∆Ν Νοτίων και ∆υτικών Κυκλάδων, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108Α του ν. 4001/2011».  

Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019 το σχέδιο του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγορά Παραγώγων), σύμφωνα με το νόμο 4425/2016, όπως ισχύει.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Στο υπ’ αριθμ. 4045 Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019, η υπ’ αριθμ. 943/2019 απόφαση της ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τροποποιείται ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.