Ενεργειακό Δίκαιο

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τρίτη, 7 Μαΐου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

H δικηγορική εταιρεία KG Law Firm σχολιάζει τις επόμενες δύο διαδικασίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, χωρητικότητας 300 MW για αιολικά (WP) και φωτοβολταϊκά (PV) πάρκα αντίστοιχα οι οποίοι προκηρύχθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ, και έχουν οριστεί για την 1η Ιουλίου 2019. 

Μη Ωριμα Εργα ΑΠΕ και Εργα «Πολλαπλών Σκοπών» - Ορισμένες Επισημάνσεις εν Αναμονή των Ωριμων Αποφάσεων

Μη Ωριμα Εργα ΑΠΕ και Εργα «Πολλαπλών Σκοπών» - Ορισμένες Επισημάνσεις εν Αναμονή των Ωριμων Αποφάσεων

Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσιάστηκαν από τη ΡΑΕ οι σκέψεις της, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για τα μη ώριμα έργα ΑΠΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση της ΡΑΕ, ένας διαγωνισμός για μη ώριμα έργα 

Εκκαθάριση Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διαχείριση των Κινδύνων

Εκκαθάριση Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διαχείριση των Κινδύνων

Ολοκληρώθηκε (στις 8.2.2019) η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «σχέδιο Κανονισμού»). 

Ο Νέος Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και οι Ευθύνες Εξισορρόπησης των ΑΠΕ

Ο Νέος Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και οι Ευθύνες Εξισορρόπησης των ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5910/31.12.2018) η απόφαση ΡΑΕ 1090/2018 με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της Αγοράς Εξισορρόπησης η 6η Ιουνίου 2019. 

Φραγμός στις Φορολογικές Επιβαρύνσεις Επί των Εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Φραγμός στις Φορολογικές Επιβαρύνσεις Επί των Εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με απόφαση που εξέδωσε στις 6 Δεκεμβρίου επί προδικαστικού ερωτήματος δικαστηρίου της Σλοβακίας (Fens, C-305/17,ECLI:EU:C:2018:986)1, έκρινε ως αντίθετη προς τη νομοθεσία της ΕΕ τη χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται επί της εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή προς τρίτη χώρα.

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Τρεις και πλέον μήνες μετά τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 1, 2 και 3/2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1026/2018 απόφαση της ΡΑΕ με τα τεύχη 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων για το «δεύτερο γύρο» των διαγωνισμών ΑΠΕ για το 2018.

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Με ποικίλες αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15.10.2018 η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων των τευχών 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων, με τους όρους του «δευτέρου γύρου» των διαγωνισμών ΑΠΕ

Πιο Κοντά το Φυσικό Αέριο στους Έλληνες Καταναλωτές, Μέσω των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Πιο Κοντά το Φυσικό Αέριο στους Έλληνες Καταναλωτές, Μέσω των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Νέες δυνατότητες δημιουργούνται στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου μετά το πράσινο φως από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την ανάπτυξη απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου.

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5/2018 συμπληρωματικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018). Η θέσπιση του κώδικα αυτού ήταν απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου και για την προστασία των οικιακών καταναλωτών στους οποίους δόθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2018 το δικαίωμα επιλογής προμηθευτών.

Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Το ΦΕΚ με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες Υποβολής Προσφορών για Φ/Β και Αιολικά

Άνοιξε ο δρόμος και επίσημα με την υπ΄ αριθ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ  (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018) που θέτει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στις 3 Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

ΡΑΕ: Προκήρυξη Μόνιμων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών Έργων ΑΠΕ

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Ενεργειακές Κοινότητες: Ο Νόμος 4513/2018

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 23 Ιανουαρίου 2018 το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες. Ο νέος νόμος, ο 4513/2018 (ΦΕΚ A 9 - 23.01.2018), έχει ως σκοπό την παροχή κινήτρων σε ΟΤΑ, ιδιώτες και ΝΠΔΔ, ώστε να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας, τη συμπαραγωγή και την ενεργειακή αποδοτικότητα