H δικηγορική εταιρεία KG Law Firm σχολιάζει τις επόμενες δύο διαδικασίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, χωρητικότητας 300 MW για αιολικά (WP) και φωτοβολταϊκά (PV) πάρκα αντίστοιχα οι οποίοι προκηρύχθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ, και έχουν οριστεί για την 1η Ιουλίου 2019. 

Ακολούθως παρατίθενται σύνδεσμοι των προσφάτων εξελίξεων στον τομέα του ενεργειακού δικαίου, με σύντομη αναφορά στη θεματολογία τους:

1) https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia/?law_id=34565ba9-db92-4e9c-b872-aa31017f3d80

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθόρισε τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),  με τροπολογία επί του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 229 ψηφισθέντος σχεδίου),. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν την τροφοδοσία των δικτύων διανομής περιοχών που δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

2) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9E%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%9E-8%CE%947

Δημοσιεύθηκε από τη ΡΑΕ ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών στον τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέργειας. Η ΡΑΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πρακτικής υιοθέτησης εργαλείων σύγκρισης τιμών (Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012) προέβη στη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας του σχετικού εργαλείου, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και να επιτρέψει στους τελικούς καταναλωτές να προβαίνουν στην κατά το δυνατόν ανεξάρτητη αποτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας και στην επιλογή προμηθευτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητά τους να συγκρίνουν τιμές και να προβαίνουν στις πιο συμφέρουσες για αυτούς επιλογές.

3) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1%CE%A16%CE%99%CE%94%CE%9E-%CE%A0%CE%9D%CE%98

Η ΡΑΕ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφασής της, προέβη στην έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026. Μεταξύ των έργων που εντάσσονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ανάπτυξης περιλαμβάνεται ο αγωγός Νέας Μεσημβρίας – Ειδομένης/Γευγελής (μήκους 55 km) για τη διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου Ελλάδας και πΓΔΜ, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του συστήματος μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και η εγκατάσταση δύο νέων μετρητικών σταθμών οι οποίοι αναμένεται να επιτρέψουν την πρόσβαση νέων χρηστών στο σύστημα φυσικού αερίου.

Ακολουθεί το αγγλικό κείμενο που ετοίμασαν τα στελέχη της KG Law Firm σχετικά με τους διαγωνισμούς ΑΠΕ (Φ/Β και Αιολικά):

The next two tendering processes of capacities of 300 MW for wind (WP) and photovoltaic (PV) parks respectively, are set for 1st of July 2019 - Applications to be submitted until the 31st of May 2019

The new support scheme for RES and CHP projects was introduced in Greece by virtue of the New RES Support Law (Law 4414/2016, GG Issue A’ 146/09.08.2016) in alignment with the EU Guidelines on State aid for Environmental Protection and Energy 2014-2020. Same Law envisages the reform and implementation of new measures which transform the RES area status quo and align it to the European axis, while concurrently safeguard future investments. More specifically, the New RES Support Law, in an effort to reduce the final cost of electricity, provides for the support of RES electricity plants on the basis of operating aid in the form of a sliding feed in premium added to the compensation received from the participation in the electricity market in order to reach a reference tariff, which for the applicable PV and WP categories is secured through the successful participation in competitive tenders (the “Tenders”).

In early 2018, the European Commission approved the above framework and on this basis, the Regulatory Authority for Energy (“RAE”) commenced the organization of the Tenders in Greece, in accordance with the provisions of Article 7 of the Law 4414/2016 which sets out the entire process from the pre-tendering phase to the launch of the Tenders along with the provided thereto specific Ministerial Decisions.

The past year, 2018, saw the conduct of two (2) round of technology specific Tenders which resulted to the lowering of the average reference tariff to:

·         €66,66/MWh for PV plants with a capacity up to 1 MW

·         €63,81/MWh for PV plants with a capacity higher than 1MW and up to 20 MW and

·         €58,58/MWh for W/Ps with a capacity higher than 3 MW and up to 50 MW.

Respectively, the reference tariff of the joint technology Tender[1], conducted in early 2019, reached €57,03/MWh.

In accordance with the applicable Ministerial Decisions RAE shall further procure the Tenders for the auctioning of 430 MW for PV plants 400 MW for W/Ps within 2019.

Following the two technology specific Tenders of 2018 and the joint Tender of early 2019, RAE, based on the aforementioned results and the license maturity of the projects being developed, by virtue of its decision no. 441/2019 set the terms of the first round of Calls for Tenders for 2019 (jointly referred to as the “Calls for Tenders”).

The Calls for Tenders consists of:

·         The Call for Tender no. 2/2019, for PVs with a capacity up to 20 MW and

·         The Call for Tender no. 3/2019, for W/Ps with a capacity up to 50 MW.

The main characteristics of the Calls for Tenders as set out by RAE:

a.            The maximum tendered capacity has been set to 100 MW for each category. The actual tendered capacity will be established by reference to the total capacity of the projects of the final list of participants which must exceed said capacity by 40%.  For instance, if the maximum tendered capacity is 100 MW and the total capacity of the projects of the final list of participants is 90 MW, RAE will determine the actual tendered capacity to 64,29 MW (= 75 / 1,75) for the purposes of fulfilling the rule for sufficient competition levels. It is provisioned that the capacity will be set upon completion of Stage A’ “Evaluation of the Applications” as provided in the Call for Tenders.

b.            The maximum bid price for the 2019 technology specific Tenders has been set by RAE, in accordance with the provisions of Ministerial Decision under no. DAPEEK/34495/1107/15.04.2019, to the amounts of:

·         €69,26/MW for eligible PVs and

·         €69,18/MW for eligible W/Ps.

c.             Τhe timeline for the submission of applications shall commence as of ten (10) days following the date that the respective Calls for Tenders shall be published in the Government’s Gazette, ending on May 31, 2019 (17.00). RAE shall review the applications submitted and shall finalize the list of participants on June 27, 2019. The bids shall take place on July 1st and the announcement of the successful bidders will be published by July 5th, 2019.

d.            The duration of the Tender bidding process is set to thirty (30) minutes and no extensions shall be granted.

e.            The minimum licensing maturity stage requirements in order for a project to be eligible for participation, according to the relevant terms of the Calls for Tenders, include either: (a) the issuance and acceptance of the binding Connection Terms Offer[2] from the competent Operator; or (b) the execution of the Connection Agreement[3]  with the competent Operator.

f.             The period in which the RES projects must be commissioned is differentiated on the basis of type and the complexity of said projects, ranging from 12 and up to 42 months as of the issuance of the final results of the Tenders.

g.            The participation fees according to the Call for Tenders are:

·         €500 for PVs and

·         €1.000 for W/Ps.

h.            A “Participation Letter of Guarantee” equal to 1% of the total investment and a “Good Performance Letter of Guarantee” equal to 4% of the total investment are required by each of the Calls for Tender mentioned above (the amount of the investment is calculated on the basis of a cost of €1.000/kW of installed capacity for PV projects and €1.250/kW of maximum capacity for W/P projects).

i.       The Call for Tenders defines in the Annexes the precise form of the documents which are required to be submitted based on the legal form of each Applicant.

The following application documentation is referenced for general information purposes:

·         Application – Solemn Declaration by the Participant;

·         Participant’s administrative body’s  resolution for the participation in the RES Tender procedure;

·         Copy of the proof of payment of the Tender participation fee;

·         Participation Letter of Guarantee;

·         Proof of the final submission of the Application for participation in the Tender as received by the Tender process electronic platform with reference to the participation ID number.

[1] for W/Ps with a capacity > 50 MW, PVs with a capacity > 20 MW, W/P Clusters(2)  with total capacity > 50 MW, PV Clusters(2) with total capacity >20MW and Mixed W/P + PV Clusters with total capacity >50 MW
[2] Pursuant to the Greek legislation, the granting of the final connection terms offer requires the prior completion of the environmental licensing process, as such is provided for RES projects while the acceptance thereof requires the submission of a Letter of Guarantee.
[3] Respectively the execution of the Connection Agreement requires the prior issuance of an Installation License.