Πού Βρισκόμαστε στην Πορεία Προς την Καθαρή Ενέργεια;

Πού Βρισκόμαστε στην Πορεία Προς την Καθαρή Ενέργεια;

Σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μετάβασης προς τη βιώσιμη ενέργεια. Αλλά πόσο έχουμε προχωρήσει; Είναι σαφές ότι οι σχετικές δράσεις πρέπει να επιταχυνθούν, αλλά σε ποιους τομείς προτεραιότητας και πόσο;

Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην ΕΕ. Το 2007, οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση κατά 20% έως το 2020. Τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μέσο, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση των δαπανών για εισαγωγές, αλλά και για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ