Όλες οι ειδήσεις του energia.gr είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας RSS.

Μέσω των RSS Feeds μπορείτε να λαμβάνετε άμεσα και δωρεάν όλα τα νέα, ενσωματώνοντας τα στο πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων που χρησιμοποιείτε.

 

Οι υπηρεσίες RSS του energia.gr παρέχονται δωρεάν αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση, από φυσικά πρόσωπα. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση και αναπαραγωγή, εντός ή εκτός του Διαδικτύου θα πρέπει να υπάρξει ειδική έγγραφη άδεια από το energia.gr.