ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης
energia.gr
Πεμ, 9 Μαΐου 2019 - 13:11

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τρίτη, 7 Μαΐου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.

Όπως υπογραμμίζεται και στην ανακοίνωση της Αρχής, “Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1 του ν. 4585/2018, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. «εκκαθαρίζει και εισπράττει από 1.4.2019 το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων και το Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών από τους υπόχρεους Προμηθευτές ή Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ως άνω ν. 4585/2018, από 01.01.2019 καταργείται το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής και η χρέωση ΠΧΕΦΕΛ.”.

Υπενθυμίζεται ότι πριν την τροποποίηση του ν. 4001/2011 από το άρθρο 4 του ν. 4585/2018 ως προς τη σχετική αρμοδιότητα του ΔΑΠΕΕΠ, αρμόδιος για την είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ ήταν ο ΑΔΜΗΕ.

 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0705.csp