Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ
Παρ, 14 Ιουνίου 2019 - 14:26

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2172/2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006».

Σύμφωνα με την παρ. Α.1 του άρθρου25 του Ν. 3468/2006 κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ επιβαρύνεται με ειδικό τέλος, από το οποίο, ποσό που αντιστοιχεί έως και το 1/3 αυτού, αποδίδεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α.3 του ιδίου άρθρου, στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να αποδοθεί τελικά στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά Αρχεία