Τροποποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Έργων ΑΠΕ και Άλλες Εξελίξεις

Τροποποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας  Έργων ΑΠΕ και Άλλες Εξελίξεις
energia.gr
Τρι, 10 Μαρτίου 2020 - 13:53

Στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα εσχάτως στον εγχώριο ενεργειακό τομέα, εντός των τελευταίων ημερών παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα των θεσμικών φορέων και συγκεκριμένα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις και για την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».Η Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ.. (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268).

Εν όψει της προωθούμενης μεταβολής του πλαισίου εκδόσεως αδειών παραγωγής και δυνάμει της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/19576/705 υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποίησε τον υφιστάμενο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποφασίστηκε ότι «Ειδικά στον κύκλο υποβολής αιτήσεων Μαρτίου 2020 δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής , καθώς και αιτήσεις για τροποποίηση άδειας παραγωγής λόγω επέκτασης των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού». (http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0403_2?p=file&i=0)

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις εισηγήσεις της EXE Α.Ε. και της EnExClear αναφορικά με τα τέλη και τις χρεώσεις για τη λειτουργία και εκκαθάριση συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020. (http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/0403_1.csp)
 

Περαιτέρω η ΡΑΕ ανήρτησε τα αποτελέσματα των δημοσίων διαβουλεύσεων επί:

  1. Των εισηγήσεων/μεθοδολογιών της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_0502_1.csp)
  2. Των εισηγήσεων της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_0502_2.csp)
  3. Tου Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_1202.csp)
  4. Του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Δημόσιας Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_1202_2.csp)
  5. Του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής 2020-2024 της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. (http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/history_new/2020/0503_lix_1202_3.csp)