Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση της ΡΑΕ για την Τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
Του Κωνσταντίνου Α. Βαρελά*
Τετ, 6 Νοεμβρίου 2019 - 18:59

Στο υπ’ αριθμ. 4045 Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019, η υπ’ αριθμ. 943/2019 απόφαση της ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τροποποιείται ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η τροποποίηση έρχεται ως συνέχεια και προς εναρμόνιση του Κώδικα με τις πρόσφατες μεταβολές του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και αφορά κυρίως στην εξειδίκευση αυτού αναφορικά με τη συμμετοχή των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συνοπτικά, οι μεταβολές αφορούν την ευθυγράμμιση των Κωδίκων ΔΕΣΜΗΕ, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ΔΑΠΕΕΠ καθώς και προβλέψεις για το πλαίσιο λειτουργίας του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ), για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά (ΠΑΕΣΑ), για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των Συμβάσεων Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και των χρεώσεων βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ).»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον κάτωθι σύνδεσμο: εδώ

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς είναι Δικηγόρος, Senior Associate της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm, Μέλος της Ομάδας 'Ενέργεια Υποδομές'.