Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας
του Κωνσταντίνου Α. Βαρελά*
Πεμ, 7 Νοεμβρίου 2019 - 17:38

Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δημοσιεύθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2019 το σχέδιο του Κανονισμού Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγορά Παραγώγων), σύμφωνα με το νόμο 4425/2016, όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται αδειοδότηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ως διαχειριστή, της εν λόγω ρυθμιζόμενης αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στα πλαίσια της οποίας πρόκειται επίσης να εγκριθεί και το σχέδιο του Κανονισμού της αγοράς. Την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών (κεντρικός αντισυμβαλλόμενος) θα διενεργεί η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤ.ΕΚ. – ATHEXClear).  

Μαζί με το σχέδιο του Κανονισμού δημοσιεύθηκε επίσης σειρά προσχεδίων σχετικών Αποφάσεων που προβλέπονται από αυτόν και αφορούν θέματα σχετικά με τα Μέλη της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων.»

Μπορείτε να διαβάσετε τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων του ΕΧΕ στους κάτωθι σύνδεσμους: 

C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_1_ECHE%20(1).pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_3_EXE%20(1).pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_4_EXE%20(1).pdf

C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_5_ECHE%20(1).pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_7_ECHE%20(1).pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/20191105_APOFASI_8_EXE%20(1).pdf

C:/Users/user/Downloads/20191105_HEnEx_Derivatives_Rulebook_EL_clean%20(1).pdf

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς είναι Δικηγόρος, Senior Associate της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm, Μέλος της Ομάδας 'Ενέργεια Υποδομές'.