Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ
του Κωνσταντίνου Α. Βαρελά*
Τρι, 16 Ιουλίου 2019 - 20:32

Ενεκρίθη από την ΡΑΕ η 4η Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2001 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 30 Μαΐου 2019 έλαβε την κάτωθι απόφαση την οποία μπορείτε να αναγνώσετε στον σύνδεσμο: 

file:///C:/Users/user/Downloads/6%CE%918%CE%91%CE%99%CE%94%CE%9E-49%CE%A4.pdf

* Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς είναι Δικηγόρος, Senior Associate της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm, Μέλος της Ομάδας 'Ενέργεια Υποδομές'.