ΡΑΕ: Oι Τελευταίες Ρυθμιστικές Εξελίξεις για την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τον Κανονισμό Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ

ΡΑΕ: Oι Τελευταίες Ρυθμιστικές Εξελίξεις για την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τον Κανονισμό Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς του ΕΧΕ
energia.gr
Πεμ, 20 Φεβρουαρίου 2020 - 16:24

Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια οι Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) υπ’ αριθ. 1125/2019 και 1125Α/2019.  Η ΡΑΕ με τις ως άνω αποφάσεις ενέκρινε: Α) Τη λειτουργία της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExClear) ως φορέα εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιας αγοράς

σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και 117Γ παρ. 2 του ν. 4001/2011 και Β) Τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της αγοράς επόμενης ημέρας και ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016.

Όπως επισημαίνει σε ενημερωτικό της σημείωμα η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm, με τη δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων της ΡΑΕ, γίνεται άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη λειτουργία της αναδιοργανωμένης ελληνικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με το πλέγμα ρυθμίσεων του «Μοντέλου Στόχου» μετά και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7083/112/23.01.2020, με την οποία καθορίστηκε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας των αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης,  έως την 30η Ιουνίου 2020.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εδώ και εδώ