Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 9/4 και 15/4 στα €51.26/MWh, αυξημένη κατά 10.4% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €61.40/MWh και στα €32.90/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 9/4 και 15/4 στα €51.26/ MWh, αυξημένη κατά 10.4% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €61.40/ MWh και στα €32.90/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (11/4) φτάνοντας τα €53.44/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 126,418 MWh την περασμένη Πέμπτη (12/4), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Δευτέρα του Πάσχα (9/4) στις 98,156 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 819,665 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 4,879 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,297 MW και 6,174 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (25%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (21%), υδροηλεκτρικά (20%) και καθαρές εισαγωγές (19%), ενώ ένα 15% αντιστοιχεί στο λιγνίτη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 204,636 MWh και 177,055 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά έφτασε τις 161,135 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 4 (26,247 MWh) και 5 (28,722 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (26,609 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (22,756 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και η μονάδα 1 (22,475 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (51,143 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (44,043 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (26,522 MWh), Κομοτηνής (θερμοηλεκτρικός σταθμός) της ΔΕΗ (26,260 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,487 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό