ΜΑΓΚΝΟΜΙΝ Α.Ε.

ΜΑΓΚΝΟΜΙΝ Α.Ε.

ΤΑ.Θ. 82 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 57 009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310- 754688 / 2310- 751960
2310- 752353

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Θέση Λαμπρίκα Τα.Θ. 104, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ
210- 6623280
210- 6624080

ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Ε.

ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Ε.

Κωνσταντινουπόλεως 314, 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310- 685720
2310- 685721

ΔΟΜΥΛ Α.Ε.

ΔΟΜΥΛ Α.Ε.

Ιερά Οδός 9, 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
210- 5546515
210- 5546915