Η SISTEMA ATEBE αποτελεί μια άρτια οργανωμένη και ευέλικτη τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται σε: Εφαρμογές Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος, Κατασκευή Ειδικών Κτιριακών Έργων, Συντηρήσεις -Αποκαταστάσεις κτιρίων, Κατασκευή Εξοχικών Κατοικιών, Καθαρισμούς Κηλίδων Διαρροών

Η SISTEMA ATEBE αποτελεί μια άρτια οργανωμένη και ευέλικτη τεχνική εταιρία
που δραστηριοποιείται σε:
Εφαρμογές Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος,
Κατασκευή Ειδικών Κτιριακών Έργων,
Συντηρήσεις -Αποκαταστάσεις κτιρίων,
Κατασκευή Εξοχικών Κατοικιών,
Καθαρισμούς Κηλίδων Διαρροών

 

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
o Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων:
- Μηχανικής Διαλογής Στερεών Απορριμμάτων
- Επεξεργασίας Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
- Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων
o Εδαφικοί Φραγμοί (Στεγανοποιήσεις) Διαρροών Υγρών και
Γενικά Ρύπων προς το Υδάτινο Δυναμικό
o Καθαρισμός Κηλίδων Διαρροών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εξοχικές Κατοικίες
Ειδικές Κατασκευές