Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (4/9-10/9) στα €52.56/MWh, αυξημένη κατά 13.45% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 1.23% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €56.54/MWh και στα €40.97/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (4/9-10/9) στα €52.56/ MWh, αυξημένη κατά 13.45% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου και κατά 1.23% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €56.54/ MWh και στα €40.97/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (8/9) φτάνοντας τα €54.25/ MWh.


Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 141,302 MWh την περασμένη Δευτέρα (4/9), καταλήγοντας την Κυριακή (10/9) σε χαμηλό εβδομάδας στις 123,440 MWh, με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 951,630 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,664 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,261 MW και 7,089 MW αντίστοιχα.

 

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (33%), φυσικό αέριο (31%), καθαρές εισαγωγές (16%) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (15%), ενώ ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο ανήλθε σε 318,992 MWh και 302,169 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 148,492 MWh.