Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (31/7-6/8) στα €50.76/MWh, αυξημένη κατά 9.56% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλάμειωμένη κατά 4.14% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.56/MWh και στα €35.00/MWh αντίστοιχα
Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την προηγούμενη εβδομάδα (31/7-6/8) στα €50.76/MWh, αυξημένη κατά9.56% από την μέση ΟΤΣ της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, αλλά μειωμένη κατά 4.14% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.56/MWh και στα €35.00/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη το περασμένο Σάββατο(5/8) φτάνοντας τα €53.92/MWh.
.
Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκεστις171,832MWh την περασμένη Παρασκευή (4/8), ενώ στην συνέχεια υπήρξε καθοδική πορεία αυτής μέχρι και την Κυριακή (6/8).Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,802MW, με ελάχιστοκαι μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,872MW και 8,395MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο (33%), λιγνίτη (31%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (24%) και υδροηλεκτρικά (7%), ενώ ένα μικρό 5% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 378,043 MWhκαι 362,534 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τα 283,564 MWh.