«Κλείδωσαν» όλες οι λεπτομέρειες του οδηγού για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη». Έτσι, η προδημοσίευσή του αναμένεται πιθανότατα σήμερα ή αύριο. Δικαίωμα υπαγωγής  θα έχουν μόνο τα νοικοκυριά καθώς τα 150 εκατ. ευρώ που έχουν διασφαλιστεί για την υλοποίησή του δεν επαρκούν για την κάλυψη επιχειρήσεων και αγροτών, όπως είχε προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Οι αγρότες σχεδιάζεται να υπαχθούν σε επόμενη φάση του προγράμματος, ενώ οι επιχειρήσεις από πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τα νοικοκυριά θα επιδοτείται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες. Κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα είναι 

η χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης, με προαπαιτούμενο για συμμετοχή στο πρόγραμμα την  υποβολή της Σύμβασης Σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.  

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτούνται συστήματα μέγιστης ισχύος έως 10  κιλοβάτ με χωρητικότητα μπαταρίας τουλάχιστον 10 κιλοβατώρες για τριφασική παροχή. Για μονοφασική παροχή θα επιδοτούνται φωτοβολταϊκά έως 5 kW με μπαταρίες τουλάχιστον 5 kWh. Όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα  θα επιδοτούνται στο  100% για τη μπαταρία και στο 65% για το φωτοβολταϊκό σύστημα. Μάλιστα, για τα ευάλωτα θα υπάρχει ξεχωριστό κονδύλι, ώστε να μην ανταγωνίζονται με τους υπόλοιπους οικιακούς καταναλωτές.
Για νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα έως 20.000  ευρώ ή με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, τα φωτοβολταϊκά στο 35% και οι μπαταρίες στο 100%. Όσο για τα υψηλότερα εισοδήματα, νοικοκυριά με  ατομικό εισόδημα άνω των 20.000  ευρώ ή οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ θα επιδοτούνται στο 90% για τη μπαταρία και στο 25% για το φωτοβολταϊκό. Επίσης, θα προβλέπεται bonus επιδότησης για τις κατηγορίες ΑΜεΑ, μονογονεϊκών οικογενειών και πολύτεκνων.  
Οι επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα, θα μπορούν να στηριχθούν μόνο στη δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ  του υπουργείου Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Μαρτίου.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 200.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, με το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης να ανέρχεται έως και το 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.  

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των ιδίων ενεργειακών αναγκών (αυτοπαραγωγή). Ενδεικτικά θα επιδοτούνται η προμήθεια και η εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα, οι έξυπνοι μετρητές ενέργειας, η τηλεμετρία κλπ.

Ωστόσο για να είναι επιλέξιμες για επιδότηση τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις, η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταικού σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταικός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή από άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10kW. Επίσης, η ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.