Σημαντικές Παρεμβάσεις Δαγούμα, Γιαρέντη, Κάπρου στο Webinar του ΙΕΝΕ για το Ρόλο της Αποθήκευσης Ενέργειας

Σημαντικές Παρεμβάσεις Δαγούμα, Γιαρέντη, Κάπρου στο Webinar του ΙΕΝΕ για το Ρόλο της Αποθήκευσης Ενέργειας
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τρι, 27 Απριλίου 2021 - 17:10

Άνοιξε τις διαδικτυακές πύλες του το ιδιαίτερα επίκαιρο εργαστήριο (workshop) που οργανώνει σήμερα, 27 Απριλίου, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) με θέμα την αποθήκευση ενέργειας. Καθώς αυξάνεται η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε, δεδομένου του στοχαστικού χαρακτήρα των πιο ώριμων τεχνολογιών 

αξιοποίησης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη για την αποθήκευσή της, προκειμένου να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της παραγόμενης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπό αυτό το πρίσμα οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι κεφαλαιώδους σημασίας και αυτό αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που έχει καταρτίσει η ελληνική κυβέρνηση τόσο ενόψει εκπλήρωσης των τεθέντων στόχων για ο 2030 όσο και των πιο μακροπρόθεσμων για το 2050. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, προβλέπεται σημαντική διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από πλευράς αντλησιοταμίευσης, κατά την προσεχή δεκαετία, όσο και με συστήματα μπαταριών.

Με περισσότερους από 20 ομιλητές και συντονιστές το webinar εστίασε ακόμη στα θέματα διαμόρφωσης του κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση όλων των μορφών αποθήκευσης ενέργειας. Τα ανωτέρω ζητήματα, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν από ένα ευρύ κύκλο στελεχών και επαγγελματιών του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και θέματα που έχουν σχέση με το απαραίτητο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (που σήμερα απουσιάζει) αλλά και της χρηματοδότησης έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υπάρξει ειδική αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το ΙΕΝΕ, έχοντας μακρά εμπειρία στο χώρο έχει εκπονήσει τρεις σχετικές μελέτες που αφορούν στις προοπτικές στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, την ενεργειακή αυτάρκεια του Καστελλόριζου καθώς και τη μελέτη σκοπιμότητας ένταξης συστημάτων αποθήκευσης στην Κρήτη συνεισφέρει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο.

Στα εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπολής είπε πως η αποθήκευση ενέργειας είναι ένας τομέας τεράστιου ενδιαφέροντος και αυτό το αποδεικνύει  η μεγάλη ανταπόκριση τόσο των ομιλητών όσο και των συμμετεχόντων με περισσότερες από 400 εγγραφές.

«Καθώς οι μεταβλητές πηγές ενέργειας καθίστανται ευρύτερα διαθέσιμες και η είσοδος τους στο δίκτυο φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς σε πολλές χώρες και ειδικά στην Ευρώπη, ο κρίσιμος ρόλος της αποθήκευσης ενέργειας καθίσταται ολοφάνερο. Παρόλο που η διείσδυση από ΑΠΕ στο δίκτυο είναι πολύ διαφοροποιημένη μεταξύ διαφορετικών χωρών, η συνολική τάση είναι αρκετά σαφής και κοινή, καθώς οι εθνικές ενεργειακές πολιτικές και οι οικονομίες γενικά, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι πλέον προσανατολισμένες για πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα παραγωγής ενέργειας. Στο σημερινό εργαστήριο λαμβάνουμε μια ευρεία εικόνα των τελευταίων εξελίξεων, αλλά θα εξετάσουμε επίσης τις τεχνολογικές επιλογές προς το παρόν και το όχι πολύ μακρινό μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μπαταριών και της αντλίας. Θα εξετάσουμε επίσης τα εξαιρετικά σημαντικά νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα και θα εξετάσουμε μια σειρά από ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων», ανέφερε ο κ. Σταμπολής.

Στο διαδικτυακό βήμα ανέβηκε μετά ο Δρ Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο οποίος αναφέρθηκε, αρχικά στην οδηγία 944 /2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο ευρωπαϊκό πακέτο “Clean Energy for all”, προτού συνεχίσει με τις πρωτοβουλίες της Αρχής για την προώθηση, για πρώτη φορά στη Ελλάδα, επενδύσεων κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας στο εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα.

Ο Δρ. Δαγούμας αφού αναφέρθηκε στην πρότερη απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για τέτοιες εγκαταστάσεις του είδους, προχώρησε σε μια συνοπτική παρουσίαση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες, τη στιγμή μάλιστα που η λειτουργία των αγορών του target model δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη ευελιξίας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας καθώς και στις στρατηγικές πολιτικές που ισχύουν ή βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού. Εστίασε, παράλληλα, στα κίνητρα για έργα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ, μίλησε ακόμη για την ανάγκη δημιουργίας ειδικού πλαισίου στήριξης των μονάδων αποθήκευσης όλων των ειδών και τεχνολογιών, ανέλυσε εν συντομία το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα, ενώ υπενθύμισε πως η πρώτη άδεια αποθήκευσης με αντλησιοταμίευση, εκδόθηκε το 2011 και αφορούσε στο έργο στην περιοχή του Βάλτου, στην Αμφιλοχία.

Η πρώτη συνεδρία συνεχίστηκε με την ομιλία του κ. Γιάννη Γιαρέντη, Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέγειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Ο επικεφαλής του Διαχειριστή εστίασε στους τρείς πυλώνες της εθνικής στραηγικής για την Ενεργειακή Μετάβαση, το target model, την αποθήκευση ενέργειας και το υδρογόνο, και διέβλεψε ότι το ενεργειακό μ/έλλον της Ελλάδας θα είναι λαμπρό.

Ο κ. Γιαρέντης είπε πως η αποθήκευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγμάτωση και προώθηση του ενεργειακού συστήματος του μέλλοντος. Όπως ανέφερε, οι ΑΠΕ απαιτούν κατάλληλη προετοιμασία σε μηχανισμούς ευελιξίας που θα απαντούν στο κρίσιμο ερώτημα της μεταβλητότητας της παραγωγής για να καταλήξει, πως για το λόγο αυτό χρειάζονται τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις αποθήκευσης, τόνισε.

Το λόγο πήρε αμέσως μετά, ο κ. Παντελής Κάπρος, καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, Διευθυντής του Ε3Μ-Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ. Ο κ. Κάπρος σε μια σύντομη αλλά άκρως περιεκτική ομιλία, αφού αναφέρθηκε στους τύπους αποθήκευσης που θα επικρατήσουν στο μέλλον, προέβη σε άμεση συσχέτιση των ΑΠΕ με την αποθήκευση, τόσο από τεχνολογική και τεχνική άποψη, όσο και από οικονομική. Ο καθηγητής του ΕΜΠ ανέφερε πως βάσει μετρήσεων και μοντέλων, αποδεικνύεται η στενή διασύνδεση των ΑΠΕ με την αποθήκευση ενέργειας και συγκεκριμένα, η συσχέτιση ανάμεσα στο ποσοστό μεταβαλλόμενων ΑΠΕ και ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα.

Ο κ. Κάπρος είπε ακόμη πως είναι σημαντικό το ότι η εγκατεστημένη ισχύς αποθηκευτικών μέσων δεν μπορεί να επιτελεστεί με μια μόνο τεχνολογία, αλλά απαιτεί συνδυασμό όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών, με τη σταδιακή ανάπτυξή τους και την είσοδό τους στο σύστημα, όπως η αντλησιοταμίευση, οι μπαταρίες, το υδρογόνο κλπ.

Καταλήγοντας, ο καθηγητής του ΕΜΠ αναφέρθηκε στα ρυθμιστικά και νομοθετικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, πολλά εκ των οποίων, όπως είπε ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο της αποθήκευσης προς την αγορά.