Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην ΕΕ. Το 2007, οι ηγέτες της ΕΕ όρισαν ως στόχο τη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση κατά 20% έως το 2020. Τα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μέσο, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση των δαπανών για εισαγωγές, αλλά και για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί, ως εκ τούτου, στρατηγική προτεραιότητα για την Ενεργειακή Ένωση και η ΕΕ προάγει την αρχή της «προτεραιότητας στην ενεργειακή αποδοτικότητα».

Η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες για την χάραξη μιας σωστής ενεργειακής πολιτικής με πολλά οφέλη:

1.       Συμβάλλει στην οικονομική και – στο μέτρο του δυνατού – ελάχιστη χρήση των ενεργειακών πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται λιγότεροι ρύποι από τις βιομηχανίες, βελτιώνοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των αστικών κέντρων.

2.       Λιγότερες πρώτες ύλες σημαίνει μικρότερη ανάγκη για ενεργειακό εφοδιασμό, οπότε μειώνονται τα κρατικά έξοδα και σε βάθος χρόνου παρουσιάζεται μεγάλη απόδοση.

3.       Για την εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας, απαιτείται η χρήση νέων τεχνολογιών, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την τεχνογνωσία, την λειτουργία, αλλά και την συντήρηση αυτών. 

4.       Αποτελεί μια από τις πιο δραστικές λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος εξαντλήσεως των ενεργειακών αποθεμάτων και της υπάρχουσας ενεργειακής φτώχειας.

Από τα παραπάνω μπορεί να διαπιστωθεί η μεγάλη συμβολή της ενεργειακής αποδοτικότητας, όχι μόνο στο κομμάτι εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και στην βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας ενός κράτους.

Εν όψει των ανωτέρω, η Ημερίδα που οργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, με θέμα «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα», είναι εξαιρετικά επίκαιρη και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ειδική αναφορά στα κτίρια και τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, η ειδική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ (βλέπε ειδικό bannerστο portal) θα επιδιώξει, με την συμμετοχή και βοήθεια έμπειρων στελεχών της αγοράς και γνωστών εμπειρογνωμόνων, να χαρτογραφήσει τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και να διατυπώσει εκτιμήσεις για τις επερχόμενες αλλαγές σε θεσμικό, τεχνικό και επενδυτικό επίπεδο.

Με περισσότερους από 25 ομιλητές και συμμετέχοντες, στα διάφορα panel από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, το ολοήμερο αυτό συνέδριο του ΙΕΝΕ θα προσπαθήσει να αναδείξει τις σοβαρές προκλήσεις και ευκαιρίες που τώρα δημιουργούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο επίκαιρο θέμα της ενεργειακής φτώχειας, αναλύοντας τα μέτρα και τις στρατηγικές που ήδη εφαρμόζονται ή μελετώνται για την αντιμετώπιση της. Ακόμη, το Συνέδριο θα εξετάσει την Ενεργειακή Αποδοτικότητα ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής εξετάζοντας, παράλληλα, το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα.