Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 16/4 και 22/4 στα €51.69/MWh, αυξημένη κατά 0.84% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.07/MWh και στα €27.30/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 16/4 και 22/4 στα €51.69/ MWh, αυξημένη κατά 0.84% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €68.07/ MWh και στα €27.30/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη χθες (22/4) φτάνοντας τα €55.54/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 126,002 MWh την περασμένη Παρασκευή (20/4), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται χθες (22/4) στις 111,773 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 859,282 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,115 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,767 MW και 6,207 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κατέχοντας το ίδιο ποσοστό (24%) το κάθε ένα, λιγνίτη (21%) και καθαρές εισαγωγές (20%), ενώ ένα 11% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 209,062 MWh και 208,426 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έφτασε τις 182,214 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 4 (26,823 MWh) και 5 (35,376 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (27,578 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (23,601 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης και η μονάδα 1 (26,233 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (48,932 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (37,916 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (31,729 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (31,602 MWh) και Κομοτηνής (θερμοηλεκτρικός σταθμός) της ΔΕΗ (21,223 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό