Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 19/2 και 25/2 στα €54.21/MWh, αυξημένη κατά 7.13% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.06/MWh και στα €35.50/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 19/2 και 25/2 στα €54.21/ MWh, αυξημένη κατά 7.13% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €60.06/ MWh και στα €35.50/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (20/2) φτάνοντας τα €56.42/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 157,253 MWh την περασμένη Τετάρτη (21/2), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Δευτέρα (19/2) στις 131,426 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,034,647 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 6,159 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 4,107 MW και 7,882 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από φυσικό αέριο και λιγνίτη, κατέχοντας το ίδιο ποσοστό (34%) το κάθε ένα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (12%), καθαρές εισαγωγές (11%), ενώ ένα 9% αντιστοιχεί στα υδροηλεκτρικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και λιγνίτη ανήλθε σε 355,131 MWh και 353,491 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 128,674 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 3 (29,305 MWh), 4 (29,521 MWh) και 5 (35,181 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, οι μονάδες 3 (33,278 MWh) και 4 (36,877 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, και ο σταθμός της Μελίτης στη Φλώρινα (45,931 MWh), όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (67,041 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) της Protergia (54,112 MWh), Θίσβης της Elpedison Ενεργειακής (46,161 MWh), Ήρων CC του παραγωγού Ήρων (44,605 MWh), Θεσσαλονίκης της Elpedison (41,718 MWh) και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (35,081 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό