Τόσο οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στις ενεργειακές αγορές όπου είδαμε τις τιμές να εκτοξεύονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα όσο και οι εμφανείς πλέον δυσκολίες απανθρακοποίησης του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος, αφού άνω του 82% της παραγόμενης ενέργειας εξακολουθεί να προέρχεται από ορυκτά καύσιμα, έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την περαιτέρω αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας

Μια προοπτική που έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κυρίως στην Ευρώπη, μετά την απόφαση της ΕΕ για συμπερίληψη της πυρηνική ενέργειας, μαζί με το φυσικό αέριο, στο EU Taxonomy. Σήμερα η πυρηνική ενέργεια καλύπτει μόλις το 4,25% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας ενώ τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) καλύπτουν περίπου το 82,27% και τις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των υδροηλεκτρικών, να συνεισφέρουν 13,47%. Αρα, όπως παρατηρούν εμπειρογνώμονες του κλάδου των πυρηνικών, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας ως βασικής μορφής ενέργειας στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης προς ένα περιβάλλον με καθαρά καύσιμα. Το 2021 η συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς από πυρηνικούς αντιδραστήρες έφθασε τα 479 GW από 440 αντιδραστήρες ενώ ευρίσκονται υπό κατασκευή 50 νέες μονάδες.

Σε επίπεδο μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής η αντίληψη για τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται πλέον να παίξει η πυρηνική ενέργεια έχει αλλάξει πλήρως τους τελευταίους μήνες μετά από σειρά εκθέσεων τόσο από τον ΙΕΑ, το ΕΙΑ και τον ΟΟΣΑ αλλά και του World Nuclear Association. Κοινός παρονομαστής των ανωτέρω εκθέσεων είναι η αναβάθμιση της πυρηνικής ενέργειας η οποία, με την προϋπόθεση ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, θα μπορεί να καλύψει ένα 20% με 30% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής από το σημερινό ποσοστό που μόλις φθάνει το 10%. Έτσι μαζί με τις ΑΠΕ, που σήμερα καλύπτουν περίπου το 13% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής, θα μπορούν μέχρι το 2050 να ηλεκτροδοτήσουν ένα συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο φθάνοντας ακόμα και το 70%.

 

Τα ανωτέρω ήσαν μερικά από τα συμπεράσματα μιας άκρως ενδιαφέρουσας ημερίδας για την πυρηνική ενέργεια που οργάνωσε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο ένα από τα πλέον γνωστά think tank του χώρου, το New Nuclear Watch Institute (NNWI). Όπως παρατήρησε ο πρόεδρος του, και πρώην υπουργός περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου, κος Tim Yeo, «από το 2014 όταν ιδρύθηκε το NNWI και εντεύθεν, υποστηρίζουμε σταθερά ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Σήμερα είναι ευκρινή τα σημάδια ότι η υποστήριξη για την πυρηνική ενέργεια και την συμβολή της στην απανθρακοποίηση έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι προοπτικές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι καλύτερες από οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν»

 Οι προκλήσεις που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας ως βασικής πηγής ηλεκτροδότησης για τις επόμενες δεκαετίες αναλύθηκαν στο “NNWI Forum 2022” μέσα από μια σειρά άκρως επίκαιρων ομιλιών και παρουσιάσεων από εκπροσώπους σημαντικών οργανισμών όπως του World Nuclear Association, του World Nuclear Transport Institute,του Nuclear-21,του Nuclear Industry Association, της GΕ Hitachi Nuclear Energy, της Bechtel,του Nuclear Power Infrastructure and Decommissioning Directorate της Βρετανικής κυβέρνησης,του OECD Nuclear Energy Agency κα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση από υψηλόβαθμο στέλεχος της Rolls-Royce του νέου προτύπου πυρηνικού αντιδραστήρα μικρής κλίμακας, γνωστού ως Small Modular Reactor ( SMR) που αναπτύσσει ο γνωστός βιομηχανικός όμιλος. Ο εν λόγω αντιδραστήρας, που δεν θα υπερβαίνει τα 470 MW ισχύ, παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα από πλευράς οργάνωσης της παραγωγής (βιομηχανική) και άρα ελέγχου του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, κόστους και απόδοσης.