Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ισχύς στη Ρουμανία προβλέπεται να τριπλασιαστεί κατά την περίοδο 2021-2030, από 1,39 GW το 2020 σε 4,25 GW το 2030, σύμφωνα με μια έκθεση με τίτλο Romania Power Market Outlook to 2030, Update 2021 – Market Trends, Regulations, and Compet. Η ρουμανική κυβέρνηση αναμένεται να δημιουργήσει μια επιτροπή άνθρακα και να καταργήσει σταδιακά τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα έως το 2032, ενώ αρκετές μονάδες

με καύση πετρελαίου αναμένεται επίσης να παροπλιστούν έως το 2030. Αυτές οι κινήσεις θα ωθήσουν τη χώρα προς μεγαλύτερη χρήση σταθμών παραγωγής ενέργειας με αέριο, σύμφωνα με στην έκθεση, που εκπονήθηκε από την εταιρεία αναλυτών GlobalData.

Ο Rohit Ravetkar, Power Analyst της GlobalData, δήλωσε ότι η Ρουμανία εργάζεται προληπτικά για την ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δύο βασικοί λόγοι για αυτήν την προορατική προσέγγιση είναι η σταδιακή κατάργηση των σταθμών παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στη χώρα και η επίτευξη των στόχων ενέργειας και εκπομπών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (NECP).