Καθοριστικός ο Ρόλος των "Πράσινων Ομολόγων" στην Χρηματοδότηση Επενδύσεων ΑΠΕ

Καθοριστικός ο Ρόλος των Πράσινων Ομολόγων στην Χρηματοδότηση Επενδύσεων ΑΠΕ
Του Κ.Ν.Σταμπολή 
Τετ, 31 Μαρτίου 2021 - 09:05

Εάν κάτι προέκυψε ξεκάθαρα από την χθεσινή παρουσίαση (εδώ) του ΙΕΝΕ για τα "Πράσινα Ομόλογα" (Green Bonds) αυτό είναι ο κομβικός ρόλος που ήδη διαδραματίζουν παγκοσμίως στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ. Ως γνωστό τα Πράσινα Ομόλογα έχουν εισαχθεί την τελευταία δεκαετία στις χρηματαγορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και τις τράπεζες σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν και έτσι να αναδείξουν τις χρηματοδοτήσεις που υποστηρίζουν έργα και δράσεις στις ΑΠΕ και γενικότερα στις καθαρές τεχνολογίες (clean technologies). 

Η φιλοσοφία πίσω από την έκδοση Πράσινων Ομολόγων στηρίζεται κυρίως στο μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει τόσο από την επενδυτική κοινότητα όσο και από τους project promoters για προβολή και αναγνώριση ενός έργου ως "καθαρού", δηλαδή ότι χρησιμοποιεί καθαρές τεχνολογίες που συνεισφέρουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Η αναγνωρισιμότητα και η ταυτότητα (labelling) της χρηματοδότησης ως "Πράσινης" θεωρείται από κάθε άποψη σημαντική και είναι αυτή που θα προσελκύσει ψαγμένους επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν απαιτήσεις για υπέρ αποδόσεις. Για αυτό και τα επιτόκια που χαρακτηρίζουν την μεγάλη πλειοψηφία των Πράσινων Ομόλογων είναι λίαν ανταγωνιστικά. Με την σειρά της η αναγνωρισιμότητα μιας επένδυσης ως "Πράσινης" βοηθά στη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα αφ' ης στιγμής ανοίξει το βιβλίο των προσφορών.

Ίσως όμως το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο ενός "Πράσινου Ομολόγου" είναι η εξασφάλιση προς τους επενδυτές ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν πρόκειται να επενδυθούν αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερα έργα ΑΠΕ ή Ενεργειακής Αποδοτικότητας ή σε παρεμφερή έργα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, όπως αυτά περιγράφονται με λεπτομέρεια στο prospectus της ομολογιακής έκδοσης. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις χρημάτων που αντλήθηκαν από τις αγορές στην βάση προδιαγραφών "Πράσινων Ομολόγων", πλην όμως τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ορισμένων εταιρειών. 

Για αυτό και οι ανεξάρτητοι οργανισμοί που έχουν την ευθύνη αξιολόγησης, πιστοποίησης και κατάταξης στην έκδοση "Πράσινων Ομολόγων" (λχ Carbon Trust, Green Bond Initiative κα.) έχουν αυστηροποίησει τους όρους και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μια εταιρεία η οργανισμός μπορεί να λάβει πιστοποίηση ενός ομολογιακού δανείου που θέλει να συνάψει με την ταυτότητα του Green Bond. Με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης να την αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι οίκοι που δρουν ως Verifiers (επαληθευτές) οι οποίοι και συντάσσουν τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις και επιβλέπουν την τήρηση των προδιαγραφών έκδοσης του "Πράσινου Ομολόγου", παρακολουθώντας την εξέλιξη του έργου που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω της διαδικασίας Green Bond.

 

Εξετάζοντας τις χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ και Ενεργειακής Αποδοτικότητας τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια διαρκώς αυξανόμενη έκδοση "Πράσινων Ομολόγων" όπως φαίνεται στην γραφική παράσταση. Έτσι το 2021, και παρά την κρίση του κορωνοϊού, οι εκδόσεις "Πράσινων Ομολόγων" αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ και να αγγίξουν τα $ 450 δισεκ. σε διεθνές επίπεδο. Το 2019 η συνολική αξία "Πράσινων Ομολόγων" που εκδόθηκαν παγκοσμίως έφθασε τα $ 269 δισεκ., ενώ πέρυσι γα χρήματα που αντλήθηκαν μέσω "Πράσινων Ομολόγων" ήσαν λιγότερα και υπολογίζονται στα $ 220 δισεκ.

 

Τέλος, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που παίζουν πλέον τα "Πράσινα Ομόλογα" στις χρηματοδοτήσεις έργων καθαρών τεχνολογιών αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2019, βάσει πρόσφατων στοιχείων του ΙΕΑ, οι συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ όλων των ειδών (φωτοβολταϊκά, ηλιακά θερμικά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, βιομάζα) έφθασαν παγκοσμίως τα $ 320 δισεκ. ενώ το 2019 δεν ξεπέρασαν τα $ 270 δισεκ. Αυτά είναι απόλυτα συγκρίσιμα νούμερα με τις αντίστοιχες επενδύσεις -το 2019- στον τομέα Oil & Gas ($ 480 δισεκ.) και στον τομέα θερμικών ηλεκτρικών σταθμών και δικτύων ($ 280 δισεκ.). Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κεφάλαια που προσελκύει ο κλάδος των ΑΠΕ, που είναι πολύ πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος απ´ότι οι άλλοι δύο, είναι από κάθε άποψη σημαντικά με την έκδοση "Πράσινων Ομολόγων"  να στηρίζουν καίρια την τεράστια αυτή επενδυτική προσπάθεια.