Το Συμβούλιο Πρότυπων Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bonds Standard Board) της Climate Bonds Initiative, που εδρεύει στο Λονδίνο, (UK) ενέκρινε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE) ως Πάροχο Πιστοποίησης σύμφωνα με το Πρότυπο Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bonds Standard). Μετά την πολύ θετική αυτή εξέλιξη, το IENE επεκτείνει 

τις δραστηριότητες του παρέχοντας υπηρεσίες αξιολόγησης και επαλήθευσης (verification) για την έκδοση πράσινων ομολόγων από εταιρείες και οργανισμούς, σύμφωνα με το Πρότυπο Κλιματικών Ομολόγων.

Ο ρόλος του IENE ως παρόχου πιστοποίησης για την έκδοση Πράσινων Ομολόγων έρχεται να προστεθεί στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που ήδη προσφέρει μέσω της ερευνητικής και μελετητικής του δραστηριότητας και του δικτύου συνεργατών του που αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες από τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Τώρα, μέσω μιας επίλεκτης ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων, νομικών και τραπεζικών στελεχών, το IENE θα παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες αξιολόγησης και επαλήθευσης σε οργανισμούς και εταιρείες που ενδιαφέρονται να λάβουν Πιστοποίηση από το αυστηρών προδιαγραφών Πρότυπο Κλιματικών Ομολόγων με στόχο την έκδοση Πράσινων Ομολόγων. Η πιστοποίηση αυτή δίδει τη δυνατότητα σε εταιρείες που αναπτύσσουν έργα στις ΑΠΕ και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα να εκδώσουν Πράσινα Ομόλογα με στόχο την άντληση των απαραίτητων κεφάλαιων από τις αγορές.

Ο Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, Κωστής Σταμπόλης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το IENE συνδέεται με την CBI προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Εγκεκριμένος Πάροχος Πιστοποίησης για την έκδοση Πράσινων Ομολόγων από μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη. Ως σημαντικός εταίρος στον ενεργειακό τομέα, το IENE δεσμεύεται για τους βιώσιμους στόχους της ΕΕ και την ενεργειακή μετάβαση στα «καθαρά» καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Πράσινα Ομόλογα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, βοηθώντας εταιρείες που αναπτύσσουν έργα «καθαρών» τεχνολογιών να αντλήσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την CBI σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Climate Bonds Initiative, Sean Kidney, δήλωσε σχετικά: «Οι πράσινες επενδύσεις στην Ευρώπη επεκτείνονται γρήγορα. Θέλουμε να συγχαρούμε το IENE, το οποίο ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης για την έκδοση Πράσινων Ομολόγων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ικανοποιεί τις ανάγκες των Επενδυτών για εξασφάλιση βέλτιστων πρακτικών, καινοτομίας και αυστηρών προτύπων γύρω από την επένδυσή τους».                   

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το IENE σχετικά με τα Πράσινα Ομόλογα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Εξέταση των επιλογών χρηματοδότησης για συγκεκριμένα έργα ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας.

(β) Καθορισμός κριτηρίων Green Bond για έργα που απαιτούν χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης Πράσινων Ομολόγων.

(γ) Επίβλεψη εκτέλεσης της διαδικασίας έκδοσης του Πράσινου Ομολόγου και προώθησής του σε πιθανούς επενδυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, το IENE αναλαμβάνει:

  • Προετοιμασία της Ελεγκτικής Έκθεσης για το Πράσινο Ομόλογο.
  • Πιστοποίηση Προ-Έκδοσης.
  • Επίσπευση έκδοσης Πράσινου Ομολόγου με τη χρήση του σήματος Certified Climate Bond.

(δ) Επίβλεψη από το IENE της επένδυσης των συγκεντρωθέντων από το Πράσινο Ομόλογο κεφαλαίων για τα έργα που έχουν εγκριθεί.

(ε) Ανεξάρτητες υπηρεσίες διασφάλισης (assurance): για τον έλεγχο του οργανισμού που θέλει να προχωρήσει στην έκδοση Πράσινου Ομολόγου.

(στ) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων: με την δημιουργία δεικτών απόδοσης και μέτρησης για την αξιολόγηση έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από Πράσινα Ομόλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Green Bonds και τις υπηρεσίες του ΙΕΝΕ, επισκεφθείτε το ειδικό site εδώ

 

Σχετικά με την Climate Bonds Initiative: Η Climate Bonds Initiative είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός επικεντρωμένη στην προώθηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχετικά με το Πρότυπο Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bonds Standard): Το Πρότυπο είναι ένα γενικό επιστημονικό πολυτομεακό πρότυπο που επιτρέπει στους επενδυτές και τους μεσάζοντες να εκτιμούν εύκολα τα κλιματικά κριτήρια και την περιβαλλοντική συμβατότητα των ομολόγων που θεωρούνται πράσινα, καθιστώντας εφικτή τη χρηματοδότηση έργων που διασφαλίζουν ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σχετικά με την διαδικασία επαλήθευσης: Η διαδικασία επαλήθευσης βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων και πραγματοποιείται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Προτύπων Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bonds Standards Board), -στην προκειμένη περίπτωση το ΙΕΝΕ - για την διασφάλιση της έκδοσης ενός κλιματικού ομολόγου. Στα δεδομένα αξιολογείται η φύση του έργου και η συμβολή του στην μείωση εκπομπών άνθρακα, καθώς και ότι τα συναφή χρηματοοικονομικά λογιστικά συστήματα συμμορφούνται με το Πρότυπο Κλιματικών Ομολόγων (Climate Bonds Standard)  και μπορούν να αποκτήσουν πιστοποίηση. Τον πλήρη κατάλογο εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών επαλήθευσης μπορείτε να τον βρείτε εδώ.