Ο ΣΕΕΠΕ Κρούει τον Κώδωνα του Κινδύνου για τα “Καθεστώτα Επιβολής”- Απειλούμαστε με Λουκέτα και Απώλεια Χιλιάδων Θέσεων Εργασίας

Ο ΣΕΕΠΕ Κρούει τον Κώδωνα του Κινδύνου για τα “Καθεστώτα Επιβολής”- Απειλούμαστε με Λουκέτα και Απώλεια Χιλιάδων Θέσεων Εργασίας
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τρι, 5 Νοεμβρίου 2019 - 16:20

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ) παρεχώρησε, χθες, συνέντευξη Τύπου με θέμα τις προτάσεις του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την περίοδο 2021-2030, με σκοπό να τις εξαιρέσει από το λεγόμενο καθεστώς επιβολής για την εξοικονόμηση ενέργειας

όπως προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξαίρεση των εταιρειών του κλάδου εντάσσεται στη θέσπιση υποχρέωσης για τους προμηθευτές ενέργειας, να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης, που εάν δεν τους τηρήσουν, κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα. Για τις εταιρείες το καθεστώς επιβολής ισχύει ήδη για την περίοδο 2014 - 2020, θεωρείται όμως ότι ο στόχος εξοικονόμησης που τους αναλογεί για την εν λόγω περίοδο θα επιτευχθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση πλήρους αποτυχίας συμμόρφωσής του με τους στόχους της εξοικονόμησης, το πρόστιμο για όλο το φάσμα των εταιρειών του κλάδου,  υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, (ή 500.000 ευρώ ανά χίλιους τόνους πετρελαίου) γεγονός που κατά τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΕ, Γιάννη Αληγιζάκη, θα υποχρέωνε τις περισσότερες από αυτές να βάλουν λουκέτο και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Όμως, για την προσεχή δεκαετία συζητείται η αύξηση, τόσο του στόχου εξοικονόμησης, όσο και η συμμετοχή των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στην επίτευξή του. Οι λόγοι για τους οποίους ο ΣΕΕΠΕ ζητά την εξαίρεση των μελών του, ή την απαλλαγή τους από το καθεστώς επιβολής, είναι ότι, ουσιαστικά, με το ισχύον καθεστώς καλούνται να επενδύσουν για τη μείωση των πωλήσεών τους και επιπλέον ότι δεν έχουν σχέση πιστότητας, όπως μακροχρόνια συμβόλαια, με τους πελάτες τους.

Ο κ. Αληγιζάκης ανέφερε πως  αυτά τα θέματα, εκ παραλλήλου με τις προτάσεις του κλάδου, τέθηκαν υπόψη του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά, στην πρόσφατη συνάντηση των δύο πλευρών. Ο κ. Θωμάς φέρεται να επισήμανε στον ΣΕΕΠΕ ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τη διατήρηση, ή μη, του καθεστώτος επιβολής και τη συμπερίληψη των εταιρειών εμπορίας σε αυτό.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ως μέγιστο κίνδυνο για την επιβίωση των μελών του τα καθεστώτα επιβολής, καθώς ο κλάδος κλήθηκε να συμβάλλει, σε αυξημένο ποσοστό, στην εξοικονόμηση ενέργειας της χώρας, προκειμένου να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι για το 2020, χωρίς, όμως να έχουν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα, καθώς οι εταιρείες δεν έρχονται απευθείας σε επαφή με τον καταναλωτή,  αφού μεσολαβεί το πρατήριο ή ο μεταπωλητής.

Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι του 2020 φαίνεται ότι επιτυγχάνονται και η απειλή προστίμων απομακρύνεται, ο ΣΕΕΠΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει του νέου ΕΣΕΚ και των στόχων του 2030, μιας και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα μέλη του θα κληθούν να εκπληρώσουν στόχους, πολλαπλάσιους εκείνων στους οποίους υποχρεώθηκαν κατά την πρώτη φάση των καθεστώτων επιβολής, πάντα με χρονικό όριο το έτος 2030.

Ο ΣΕΕΠΕ ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση, να μην υιοθετήσει για τον κλάδο τα «καθεστώτα επιβολής», δηλαδή το πλαίσιο που μπορεί να εφαρμόσει ένα κράτος, επιβάλλοντας πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους στόχους. Οι πετρελαϊκές στο προηγούμενο ΕΣΕΚ που έθετε ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20%, έως το 2020, υποχρεώθηκαν να καλύψουν το 10% της συνολικής ενεργειακής απόδοσης όλων των δράσεων, ή να πετύχουν τη μείωση της κατανάλωσης κατά 202 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου πετρελαίου.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Αληγιζάκης, οι εταιρίες εμπορίας υποχρεώθηκαν είτε να μοιράσουν φυλλάδια περιβαλλοντικής οδικής συμπεριφοράς, είτε «κάτι το εντελώς σύνθετο και παράλογο», όπως είπε χαρακτηριστικά,  να επιδοτούν την αντικατάσταση καυστήρα θέρμανσης, ή ακόμη και οχήματος που να καίει φυσικό αέριο.

«Δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις που δεν είναι ανταποδοτικές για τις επιχειρήσεις μας και σε πελάτες, οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι έναντι ημών για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ΣΕΕΠΕ στη συνάντηση με τον κ. Θωμά πρότεινε μια δέσμη εναλλακτικών μέτρων που εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη – μέλη και έχουν φέρει απτά αποτελέσματα ενεργειακής απόδοσης.

Οι εθελοντικές συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης για το εμπόριο και τη βιομηχανία είναι μια ακόμα πρόταση που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Περιλαμβάνουν σχέδιο δράσης για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και παράλληλα τομεακά σχέδια δράσης για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις (αγροτικός τομέας, τουριστικός, βιομηχανικός και  μεταφορές) και ένα γενικό σχέδιο δράσης για επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τον δικό τους τομέα. Οι συμφωνίες επιτυγχάνονται μέσω των Κλαδικών Ενώσεων.

Επίσης, στην Σουηδία και στην Φιλανδία εφαρμόζεται η «πράσινη συνεισφορά», ήτοι, μέρος των ήδη επιβαλλόμενων, ή μελλοντικών εσόδων από δασμούς και φόρους στα ενεργειακά Προϊόντα, κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση  δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων.

Ο κύριος άξονας αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής είναι η σταθερή προσήλωση για την ανάγκη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. Βασικός στόχος αποτελεί η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του σεναρίου διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης συνέχισης των δρομολογημένων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση στους πρωταρχικούς της στόχους, διασφαλίζοντας και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και επιτυγχάνοντας την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται υψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τριπλής πρόκλησης, που συνίσταται από την τρέχουσα οικονομική ύφεση, την ενεργειακή εξάρτηση αλλά και τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος. Ειδικότερα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε εθνικό επίπεδο και αναφέρεται σε μέτρα και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον κτηριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.

Επίσης, η οδηγία 2012/27/ της ΕΕ περί εξοικονόμησης καυσίμων, αύξησης ενεργειακής απόδοσης και μείωσης εκπομπών ρύπων στις οδικές μεταφορές απετέλεσε την απαρχή και το βασικό εργαλείο για τη σημαντική προσπάθεια της Ένωσης να πετύχει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κρατών - μελών. Ο τρόπος εφαρμογής της στην Ελλάδα -κυρίως μέσα από το Άρθρο 7 αυτής - μπορεί μόνο να οδηγήσει τον Κλάδο Πετρελαιοειδών σε σημαντικές ζημιές, τόσο μέσω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων σε μια αγορά που έχει απωλέσει μέσα στην κρίση το 40%, αλλά και μέσω των υψηλών προστίμων που επαπειλούνται σε βάρος τους.

Όσον αφορά στις οδηγίες 98/70/ΕΕ και 2015/652/ της ΕΕ, εκτός από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη συμμετοχή των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών στα Καθεστώτα Επιβολής, μια ακόμη σοβαρή υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στις Εταιρίες: η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που διακινούν. Σύμφωνα με την Οδηγία 2015/652/ΕΕ για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, θεσπίζεται η υποχρέωση μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 κατά 6%, καθώς και η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της σημαντικής αυτής μείωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19A του ν. 4062/2012 για το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών (tnCO2eq), η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης. Τα πρόστιμα φτάνουν στα 100 €/tnCO2eq, δημιουργώντας πολύ μεγάλες εν δυνάμει επιβαρύνσεις για τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Μάλιστα, όπως διαφαίνεται και από τις απόψεις του συνόλου των εκπροσώπων των αγορών των Ευρωπαϊκών Κρατών, ο στόχος του 6% δεν είναι επιτεύξιμος με τις σημερινές συνθήκες, όταν έναν χρόνο πριν την επίτευξη του στόχου δεν έχει δημιουργηθεί η αγορά των πιστοποιητικών UER (Upstream Reduction Emissions).

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Αξιολόγηση του 2018 σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν τα Κράτη - Μέλη προς την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και την εφαρμογή της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Στην τελευταία ετήσια έκθεση που υπέβαλαν, εννέα χώρες κοινοποίησαν τη θέσπιση νέων μέτρων πολιτικής. Επιπλέον, ορισμένες χώρες επικαιροποίησαν τις εκτιμήσεις προσδοκώμενης/ επιτευχθείσας εξοικονόμησης για το 2014 και το 2015 βάσει των ήδη κοινοποιηθέντων μέτρων πολιτικής.

Το μεγαλύτερο τμήμα, περίπου το ένα τρίτο, της εξοικονόμησης ενέργειας επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, το 23% επιτεύχθηκε μέσω φόρων στην ενέργεια ή στις εκπομπές CO2 και το 18% επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων χρηματοδότησης ή φορολογικών μέτρων. Ένα μικρό μόνο ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας επιτεύχθηκε μέσω καθεστώτων ενεργειακής επισήμανσης και εθνικών ταμείων.

Ελληνικά δεδομένα για το 2017:

Τα καθεστώτα επιβολής απέδωσαν  275 Ktoe  εξοικονόμησης, κάλυψαν επομένως το  18% της υποχρέωσης. Από αυτά, οι Εταιρίες Εμπορίας αναλαμβάνουν το 61%, άρα κάλυψαν το 11% της συνολικής απόδοσης όλων των δράσεων για το 2017. Θεωρητικά, οι Εταιρίες Εμπορίας  είχαν αναλάβει 6,1% της υποχρέωσης.

Υπό αυτή την έννοια, ο ΣΕΕΠΕ προτείνει στο ΥΠΕΝ εναλλακτικά μέτρα, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι υπόχρεοι των Καθεστώτων Επιβολής:

Τα μέτρα που προτείνονται, ακολούθως είναι:

  • Έχουν ήδη εφαρμοστεί και αξιολογηθεί σε άλλα Κράτη - Μέλη.
  • Είναι γενικά μέτρα που δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Ενδεχομένως κάποια να περιλαμβάνονται  ήδη στον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ/ΚΑΠΕ.
  • Απαιτούν συνεργασία μεταξύ Υπουργείων και κυρίως με το ΥΜΕΤ.

Σύστημα Πιστοποίησης Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τα πιστοποιητικά μπορούν να αποκτηθούν από ιδιώτες ή επιχειρήσεις από διαπιστευμένους φορείς, με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Η αξία των πιστοποιητικών εξαρτάται από την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεί συνάρτηση των τάσεων της αγοράς.

Οι κύριοι στόχοι είναι  να:

  • ενισχυθούν δράσεις ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των τελικών χρηστών,
  • αυξηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας
  • και να μειωθούν οι απώλειες στους τομείς της διανομής ενέργειας και της μεταφοράς.

Τα πιστοποιητικά θα διατίθενται μέσω θεσμοθετημένης αγοράς σε υπόχρεους ή θα ανταλλάσσονται με φοροαπαλλαγές ή εκπτώσεις από Πράσινους Φόρους κτλ.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 365 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία

Συμβουλευτική – επιδότηση ενεργειακών ελέγχων στις ΜμΕ

Ο μηχανισμός παρέχει ενίσχυση σε ΜμΕ, ώστε να ελεγχθούν ενεργειακά και να δεχθούν συμβουλές/μελέτες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Σκοπός των ενεργειακών ελέγχων και της συμβουλευτικής  για τις ΜμΕ είναι να επισημανθούν οι αδυναμίες στη χρήση ενέργειας και να δεχθούν  προτάσεις ή συγκεκριμένα σχέδια δράσης για βελτιώσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για ειδικές και ανεξάρτητες μελέτες ενεργειακής απόδοσης στις ΜμΕ. Οι ΜμΕ μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για αρχική συμβουλευτική  ή / και λεπτομερή συμβουλευτική διάρκειας αρκετών ημερών.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Εθελοντικές συμφωνίες Ενεργειακής Απόδοσης

Οι εθελοντικές συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης για το εμπόριο και τη βιομηχανία περιλαμβάνουν  σχέδιο δράσης για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και παράλληλα  τομεακά σχέδια δράσης για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις (αγροτικός τομέας, τουριστικός, βιομηχανικός και  μεταφορές) και ένα γενικό σχέδιο δράσης για επιχειρήσεις που δεν έχουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τον δικό τους τομέα. Οι συμφωνίες επιτυγχάνονται μέσω των Κλαδικών Ενώσεων.

Οι ομάδες-στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εταιρειών, δεσμεύονται από τους στόχους για την υλοποίηση του δικού τους σχεδίου συμφωνίας / δράσης, ορίζουν έναν στόχο εξοικονόμησης ενέργειας για τον εαυτό τους και υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα και τις επιπτώσεις τους στην εξοικονόμηση. Οι Κλαδικές Ενώσεις  προωθούν την επίτευξη του στόχου κάλυψης και την εφαρμογή του σχεδίου συμφωνίας / δράσης στον τομέα της βιομηχανίας.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 265 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Κύπρος

Πράσινη Συνεισφορά

Μέρος των ήδη επιβαλλόμενων  ή μελλοντικών εσόδων από δασμούς και φόρους στα ενεργειακά Προϊόντα θα κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση  δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων.

Θα υπάρχει άμεση συσχέτιση της τιμής ενεργειακής μονάδας -κατανάλωσης. Το ποσό της συνεισφοράς ανά κιλοβατώρα ενέργειας  καθορίζεται με ΚΥΑ. Οι αντίστοιχοι  συντελεστές δεν θα είναι σταθεροί, αλλά θα αναθεωρούνται και θα τροποποιούνται ετησίως μέσω ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δείκτες και θα  λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές στον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το ύψος του συντελεστή θα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο ενεργειακό προϊόν.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 450 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Φινλανδία

Πράσινo Ταμείo -  Ενίσχυση επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Συγκροτείται Πράσινο Ταμείο στο οποίο κατατίθενται η Πράσινη Συνεισφορά, ενεργειακά /περιβαλλοντικά πρόσημα και πρόστιμα, έσοδα από μη συμμορφώσεις κτλ. 

Από τους πόρους του Ταμείου ενισχύονται άμεσα ή μέσω φοροαπαλλαγών μελέτες και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας επιχειρήσεων, μέσω ενός λεπτομερούς καταλόγου   επιλέξιμων επενδύσεων / δράσεων.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 70 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Ολλανδία, Πολωνία

Μείωση ορίων ταχύτητας

Μειώνονται τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από 120 χλμ/ώρα σε 110 χλμ/ώρα και στις πόλεις από 40 χλμ/ώρα σε 30 χλμ/ώρα. H πλήρης τήρηση του ορίου ταχύτητας και ο έλεγχος της ταχύτητας στα 110 χλμ/ώρα  θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου (-12% στην περίπτωση ενός πετρελαιοκίνητου οχήματος και -18% στην περίπτωση βενζινοκίνητου οχήματος). Η μείωση των ορίων ταχύτητας πέρα από εξοικονόμηση ενέργειας  προάγουν και την ασφάλεια. Τα πρόστιμα της Τροχαίας από παραβάσεις των ορίων ταχύτητας κατατίθενται στο Πράσινο Ταμείο.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 55 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, ΗΠΑ

Πράσινοι Διάδρομοι

Οι πράσινοι διάδρομοι είναι μια ευρωπαϊκή ιδέα που υποδηλώνει διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων όπου η προηγμένη τεχνολογία και η συντροπικότητα χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι πράσινοι διάδρομοι εξετάζουν όλους τους τύπους παραγόντων που δρουν στις αλυσίδες συντροπικότητας από πόρτα σε πόρτα, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων. Τα αποτυπώματα άνθρακα (CF) παρέχουν στις εταιρείες, τους πελάτες και άλλους παράγοντες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από την αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων, εντοπίζοντας τα βασικά σημεία, τους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες βελτίωσης.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Κροατία

Ενεργειακό δίκτυο της βιομηχανίας   

Συγκροτείται Δίκτυο Ενεργειακών Καταναλωτών,  ως  εθελοντικός φορέας εταιρειών που εργάζονται για τη διατήρηση ισχυρής ενεργειακής διαχείρισης και πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Δίκτυο δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης της ενέργειας, καθορίζοντας και αναθεωρώντας τους ενεργειακούς στόχους, πραγματοποιώντας ετήσιο ενεργειακό έλεγχο και δημιουργώντας έναν ετήσιο λογαριασμό ενεργειακής απόδοσης. Τα τακτικά εργαστήρια, τα σεμινάρια και οι επιτόπιες επισκέψεις επιτρέπουν στα μέλη του Δικτύου να μαθαίνουν από εμπειρογνώμονες σε θέματα ενέργειας και άλλους ειδικούς και να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με άλλους διαχειριστές ενέργειας.

Ενδεικτικός Στόχος Ετήσιας Εξοικονόμησης: 50 Ktoe

Κράτη που εφαρμόζεται: Σουηδία, Ιρλανδία, Κροατία

Ενδεικτικός συνολικός στόχος ετήσιας εξοικονόμησης 1355 Ktoe

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου και σε ερώτηση του energia.gr προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ, Ρομπέρτο Καραχάννα, σχετικά με το αν ο Σύνδεσμος έχει εξετάσει τη δυνατότητα να μεταστραφεί, στην προσεχή 10ετία, σε κλάδο παροχής υπηρεσιών ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, ο κ. Καραχάννας απάντησε: "Πρόκειται για μια ελκυστική πρόταση, για την υλοποίηση της οποίας απαιτούνται υψηλές κεφαιαλουχικές δαπάνες καθώς και επαναδιάταξη των χωροταξικού των πρατηρίων, υπό τη νέα μορφή τους.

«Στην αναπόφευκτη στροφή του κλάδου στην ηλεκτροφόρτιση οχημάτων, θα επιβιώσουν μόνο οι επιχειρηματικές οντότητες που θα έχουν πρόσβαση σε τρία βασικά πράγματα: πάγιο, φορτιστές και πελάτες», είπε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ.