Ενεργειακή Εξάρτηση: Η Αχίλλειος Πτέρνα της Ελλάδος

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ελλάδος από την Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου και κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ενεργειακή Ασφάλεια αναδείχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη χάραξη εθνικής ενεργειακής στρατηγικής. Η δυνατότητα εξασφάλισης αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, είτε αυτό αφορά τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα ή το πετρέλαιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαφόρων ενεργειακών συστημάτων στην οποία βασίζεται η τεχνολογικά προσανατολισμένη κοινωνία και οικονομία.

Σήμερα η Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις πλέον εξαρτώμενες από ενεργειακές εισαγωγές χώρες της ΕΕ, αφού η ενεργειακή της εξάρτηση φθάνει το 73,6% (στοιχεία Eurostat 2017), τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, επίσης υψηλός, φθάνει το 54%. Δυστυχώς και βάσει των προβλέψεων του ΕΣΕΚ για την ενεργειακή ζήτηση και προσφορά, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας σε βάθος χρόνου, δηλ. μέχρι το 2040, εξελίσσεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και δεν πέφτει κάτω από το 72,0%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η χώρα, καθώς θα αναπτύσσεται, θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από υψηλές εισαγωγές καυσίμων, κάτι που έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και ως γνωστό έχει επιδράσει και επιδρά ανασχετικά στις όποιες προσπάθειες τόνωσης της επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα.

energia.gr
Δευ, 18 Φεβρουαρίου 2019 - 11:18

Όπως δείχνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ελληνικού ενεργειακού ισοζυγίου και όπως αναλύονται λεπτομερώς στη μόλις εκδοθείσα Ετήσια Έκθεση 2019 για τον Ελληνικό Ενεργειακό Τομέα του ΙΕΝΕ, η χώρα τα τελευταία χρόνια εξαρτάται σταθερά κατά 99,5% από εισαγωγές πετρελαίου και 100% από εισαγωγές  φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα η συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση (TFC) να κυριαρχείται από ενεργειακές εισαγωγές σε ποσοστό 65,0%. Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παρά τις όποιες προσπάθειες διαφοροποίησης του ενεργειακού ισοζυγίου με την εισαγωγή των εγχώριων ΑΠΕ που σήμερα καλύπτουν περίπου το 16,0% της τελικής ενεργειακής ζήτησης.

Είναι φανερό ότι, εάν πράγματι επιθυμούμε να δούμε τη χώρα μας να αναπτύσσεται οικονομικά και κοινωνικά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και να επανακτά την εξωστρέφεια και το κύρος της στο διεθνή χώρο, θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή της εξάρτηση. Αυτό, όπως τονίζει πρόσφατη μελέτη του ΙΕΝΕ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας (Έκθεση του IENE: “Η Ενεργειακή Ασφάλεια της Ελλάδας και Προτάσεις για την Βελτίωσή της”), μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει ταυτόχρονα μια υπολογίσιμη αύξηση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με παράλληλη μείωση των εισαγωγών υδρογονανθράκων και μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των ΑΠΕ. Έτσι, το σημερινό απαράδεκτα υψηλό ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης που σύντομα θα φθάσει το 75% θα μπορούσε σταδιακά να μειωθεί στο μέσο όρο της ΕΕ μέχρι το 2030 και ακόμα χαμηλότερα μέχρι το 2040.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα οφέλη από μια συνειδητή μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης είναι πολλαπλά, αφού η όλη διαδικασία προϋποθέτει αύξηση των επενδύσεων και δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ νομοτελειακά οδηγεί σε μείωση του ιδιαίτερα υψηλού σήμερα ενεργειακού κόστους.

Τέλος, δεν είναι υπερβολή να παρατηρήσουμε ότι η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας αποτελεί τρόπω τινά την Αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας, αφού αποτελεί σταθερή τροχοπέδη στην ανάπτυξή της. Ακόμα συμβάλλει και στη σοβαρή αποδυνάμωση της γεωστρατηγικής της θέσης, αφού αυτή εξαρτάται υπέρμετρα από τρίτες χώρες για την ενεργειακή της προμήθεια. Όμως, με τη χώρα μας να διαθέτει σοβαρό ενεργειακό πλούτο όλων των μορφών και αποχρώσεων, η Ελλάδα θα έπρεπε κανονικά να είναι σήμερα μια ενεργειακά αυτάρκης χώρα, εξάγοντας φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στις γύρω χώρες και ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα εγχώρια κοιτάσματά της, διασφαλίζοντας έτσι μια άνετη μετάβαση στην μεταπετρελαική εποχή.