Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το ετήσιο συνέδριο της Eurelectric, του ευρωπαϊκού οργανισμού των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού, όπου το κυρίαρχο θέμα εφέτος ήτο η ενεργειακή μετάβαση και το τι σημαίνει αυτό για τις εταιρείες.

Με τον ευρηματικό τίτλο "Watt's Next? New Players and Peers", οι οργανωτές του επεδίωξαν να συγκεντρώσουν την προσοχή στις κοσμογονικές αλλαγές που ήδη συντελούνται στον τρόπο με τον οποίο σήμερα -και πολύ περισσότερο αύριο- παράγεται και διανέμεται η ηλεκτρική ενέργεια. Τόσο η αναγκαιότητα για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στις οποίες οι ηλεκτρικές εταιρείες συνεισφέρουν μεγάλο μέρος -και άρα υπάρχει ανάγκη για την αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους και του τρόπου λειτουργίας των, όσο και η ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών πλατφόρμων (digital platforms) συνθέτουν πλέον το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθούν εφ’ εξής οι εταιρείες ηλεκτρισμού, με τις περισσότερες -τουλάχιστον σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερική και Κίνα- να κινούνται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όπως φάνηκε μέσα από τις ομιλίες, παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Eurelectric, κλειδί στη διαδικασία του μετασχηματισμού του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί η θέση του καταναλωτή στο όλο σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια, πρόκειται να αλλάξει άρδην, αφού αυτός, τρόπον τινά, πρόκειται να μετακινηθεί στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.

Δηλαδή ο καταναλωτής -είτε αυτός είναι μία βιομηχανία, μια εμπορική επιχείρηση ή ένα απλό νοικοκυριό- αποκτά πλέον άλλη σημασία και προτεραιότητα στον όλο σχεδιασμό μιας ηλεκτρικής επιχείρησης με τις προτιμήσεις και ανάγκες του- καλά καταγεγραμμένες και αναλυμένες μέσω των έξυπνων μετρητών- να αποτελούν την νέα βάση αναφοράς. Από τη μια πλευρά οι έξυπνοι μετρητές, δηλ. τα smart meters, και από την άλλη η ολοένα μεγαλύτερη ψηφιοποίηση του ευρύτερου συστήματος παραγωγής και μεταφοράς, οδηγούν στο νέο περιβάλλον. Υπό αυτήν την έννοια, επείγει πλέον η εξάπλωση των smart meters και η εγκατάσταση τους σε όσο μεγαλύτερο τμήμα των καταναλωτών γίνεται, αφού οι πληροφορίες που μεταφέρουν αποτιμώνται το ίδιο, εάν όχι περισσότερο, από τα έσοδα που εισπράττουν οι εταιρείες από την πώληση ηλεκτρισμού σε αυτούς.

Το νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις ανάγκες απανθρακοποίησης του συστήματος παραγωγής και τις απαιτούμενες νέες δομές μεταφοράς και διανομής, ήτο το αντικείμενο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας παρουσίασης του CEO του τομέα ενεργειακής διαχείρισης της εταιρείας Siemens, κ. Ralf Christian, ο οποίος ξεδίπλωσε το όραμα της πολυεθνικής για τη λειτουργία ενός κόσμου ο οποίος θα βασίζεται στον ηλεκτρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία επικεντρώνει την προσοχή της στα τρία D -δηλ. στα decarbonisation ,decentralisation, digitalisation- που κυριαρχούν πλέον στους ενεργειακούς σχεδιασμούς εταιρειών και κυβερνήσεων. Η επιτευχθείσα το τελευταίο διάστημα εντυπωσιακή μείωση των απωλειών στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις (μια τεχνολογία την οποία και έχει εξελίξει η ίδια η Siemens) επιτρέπει πλέον σχεδιασμούς που θα ήσαν αδιανόητοι πριν από λίγα μόλις χρόνια.

Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη παγκόσμιο ανάπτυξη, τα περιθώρια περαιτέρω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πραγματικά τεράστια, με αυτήν να προβλέπεται να φθάσει στις 43,000 TWh το 2040 από 24,000 TWh που είναι σήμερα. Με τον ηλεκτρισμό, και τις χιλιάδες εφαρμογές του, να αναδεικνύεται ως η βάση και συνδετικός κρίκος στη μετάβαση μας προς ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Η δε μετάβαση προς έναν πλήρως ηλεκτροκίνητο κόσμο να διευκολύνεται από τις τρεις κυρίαρχες σήμερα τάσεις, δηλ. τα αποκεντρωμένα συστήματά (distributed systems), την ηλεκτροκίνηση (E-Mobility) και τους έξυπνους μετρητές (smart meters).