Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 5/3 και 11/3 στα €43.89/MWh, μειωμένη κατά 13.59% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €59.65/MWh και στα €2.00/MWh αντίστοιχα.

Στην παρούσα εβδομαδιαία ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπόνησε το τμήμα ανάλυσης ενεργειακών αγορών του ΙΕΝΕ, παρουσιάζεται η μέση οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) την εβδομάδα μεταξύ 5/3 και 11/3 στα €43.89/ MWh, μειωμένη κατά 13.59% από την μέση ΟΤΣ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΟΤΣ στα €59.65/ MWh και στα €2.00/ MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΟΤΣ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή (9/3) φτάνοντας τα €51.42/ MWh.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 139,520 MWh την περασμένη Δευτέρα (5/3), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (11/3) στις 119,472 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 930,495 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,539 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα στα 3,901 MW και 7,018 MW αντίστοιχα.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από λιγνίτη (26%), υδροηλεκτρικά (24%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (22%) και φυσικό αέριο (18%), ενώ ένα 10% αντιστοιχεί στις καθαρές εισαγωγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά ανήλθε σε 240,784 MWh και 231,123 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έφτασε τις 205,808 MWh. Το πιο κάτω διάγραμμα απεικονίζει την διακύμανση του μίγματος καυσίμου στην Ελλάδα ανά ώρα.

Οι μονάδες 1 (25,200 MWh), 2 (25,200 MWh) και 5 (34,042 MWh) του σταθμού Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη, η μονάδα 4 (27,070 MWh) του σταθμού της Καρδιάς, επίσης στη Κοζάνη, η μονάδα 3 (25,872 MWh) του σταθμού της Μεγαλόπολης, η μονάδα 2 (25,216 MWh) του σταθμού του Αμυνταίου στη Φλώρινα και ο σταθμός της Μελίτης (37,968 MWh), επίσης στη Φλώρινα, όλοι ιδιοκτησίας ΔΕΗ, είναι μεταξύ των λιγνιτικών σταθμών που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ (32,863 MWh), Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (PROTERGIA CC) του ομίλου Μυτιληναίος (24,184 MWh), Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας της Κόρινθος Power (22,338 MWh), Μεγαλόπολης 5 της ΔΕΗ (21,960 MWh) και Αγίου Νικολάου Βοιωτίας (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ) Αλουμινίου) του ομίλου Μυτιληναίος (21,487 MWh) είναι μεταξύ των σταθμών φυσικού αερίου που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Παραγωγή Ενέργειας (MWh) ανά Θερμοηλεκτρικό Σταθμό