Καινοτομία στη Βιομηχανία, Ευημερία στην Κοινωνία

Καινοτομία στη Βιομηχανία, Ευημερία στην Κοινωνία
του Ευάγγελου Χρυσάφη*
Τρι, 18 Ιουνίου 2024 - 15:04

Ευημερία και δικαιοσύνη για όλους. Αυτή η αρχή αποτελεί τον πυρήνα μιας κοινωνίας που προοδεύει και επιδιώκει διαρκώς θετική αλλαγή. Μέσα από την καινοτομία στη βιομηχανία και την ενίσχυση της κοινωνίας, αυτό είναι εφικτό. Θέτω υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές του ΣΕΒ με περισσή θέληση να συμβάλω στις ήδη επιτυχημένες δράσεις του συνδέσμου και συνεργατικά να ενισχύσουμε την ευημερία της κοινωνίας

Η ευημερία της κοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας. Πρέπει επιτέλους να απενοχοποιήσουμε τη συζήτηση για τη στήριξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τις σχέσεις μεταξύ βιομηχανίας, κυβερνήσεων και πολιτών.

Η βιομηχανία είναι αναγκαίο να στηριχθεί, καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας, έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στο ΑΕΠ της χώρας και στηρίζει τις άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Στήριξη στη βιομηχανία δεν σημαίνει χάρες ούτε αποφάσεις εις βάρος του κοινωνικού συνόλου, αλλά τη δημιουργία ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις ελληνικές βιομηχανίες να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά, ώστε να παράγουν ΑΕΠ και αξία.

Για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία, πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Η καινοτομία αποτελεί την κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει στoν μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Πρέπει να ενθαρρυνθεί ουσιαστικά η καινοτομία μέσω πολιτικών που υποστηρίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και μέσω της παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία είναι o κανόνας και αυτό με τη σειρά του να δημιουργήσει για πρώτη φορά συνθήκες πραγματικής βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Οφείλουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο πώς θα ενισχύσουμε καινοτόμες πρακτικές, πώς θα γίνουμε πιο ανοιχτοί ώστε να δοκιμάσουμε νέες ιδέες, τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα.

Μία από τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών είναι η πρωτοβουλία Innovative Greeks, που προήλθε μέσα από τη συνεργασία του ΣΕΒ με την Endeavour. Ενα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η συνεργασία μπορεί να παράγει θετικά αποτελέσματα και να επιφέρει θετική αλλαγή για όλους. Οι στενές αλλά απολύτως διακριτές, πάντα ειλικρινείς και διαφανείς σχέσεις με την πολιτεία είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ορθολογικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία σταθερών αναπτυξιακών προοπτικών και άρα νέων θέσεων εργασίας. ΣΕΒ, πολιτεία και κοινωνικοί φορείς πρέπει να δουλέψουν συστηματικά για την εφαρμογή πολιτικών που θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα κοινωνικό συμβόλαιο που θα σχεδιάσει μια στρατηγική ορθολογικής ανάπτυξης για τη χώρα.

Επιπλέον, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα και θα συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν προκειμένου να συνδράμουν ενεργά σε προγράμματα που υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική συνοχή. Πρέπει επίσης να επιδιώξουμε μαζί τη συστηματοποίηση πολιτικών διαφάνειας, προστατεύοντας τα συμφέροντα των μελών και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η επίτευξη ευημερίας για όλους απαιτεί δράση από όλους μας. Πολιτικοί, επιχειρηματίες, κοινωνικοί φορείς και εταίροι οφείλουν να συνεργαστούν, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη θα είναι οι κυρίαρχοι πυλώνες. Με αυτήν την προσέγγιση, μπορούμε να προάγουμε μια ισχυρή, καινοτόμο και ευημερούσα κοινωνία για όλους.

 
*Ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης είναι αντιπρόεδρος και εκτελεστικό Μέλος ΔΣ για Ρυθμιστικά και Στρατηγικά Θέματα Ενέργειας & Εργων Υποδομών της Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS)/ Πρόεδρος ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")