"Άνοιξαν" Κρήτη, Νησιά, Πελοπόννησος και Εύβοια για Συστήματα Αυτοκατανάλωσης Ενέργειας

Άνοιξαν Κρήτη, Νησιά, Πελοπόννησος και Εύβοια για Συστήματα Αυτοκατανάλωσης Ενέργειας
Του Χρήστου Κοντογεώργη
Τρι, 11 Ιουνίου 2024 - 08:02

Η Κρήτη, τα μη διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό σύστημα νησιά, η Πελοπόννησος και η Εύβοια «άνοιξαν» από την 1η Μαΐου για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μάλιστα, σε Πελοπόννησο και Εύβοια όπου τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κορεσμένα, και έως ότου εκδοθεί η απόφαση για άρση του κορεσμού τους, μπορούν να εγκατασταθούν μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να «ρίχνουν» στο δίκτυο το πλεόνασμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν καταναλώνεται

Έτσι, με δεδομένο ότι είναι υποχρεωτικό το καθεστώς του zero feed-in, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ταυτοχρονισμού ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή κατανάλωση κατά τις ώρες που τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ρεύμα, τόσο πιο συμφέρον είναι για τον χρήστη. Με δεδομένο ότι υψηλότερο ποσοστό ταυτοχρονισμού έχουν οι επιχειρήσεις (από εμπορικά καταστήματα και φούρνους μέχρι βιοτεχνίες και ξενοδοχεία), από αυτές αναμένεται και το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.  
 
Όσον αφορά σε παλιές αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών, οι οποίες κυρίως αφορούσαν ενεργειακές κοινότητες αλλά είχαν παγώσει καθώς τα ηλεκτρικά δίκτυα ήταν κορεσμένα, επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση σταθμών για ενεργειακό συμψηφισμό. Μάλιστα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης έως την εξάντληση συνολικής ισχύος 300 MW   στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και έως 100 MW στο δίκτυο της Εύβοιας. Όσο για τον ΑΔΜΗΕ μπορεί να δίνει όρους σύνδεσης για έργα συνολικής ισχύος 100 MW στο ηλεκτρικό σύστημα της Πελοποννήσου και 40 MW στο σύστημα της Εύβοιας, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους σύνδεσης που είχαν ήδη χορηγηθεί έως την 1η Μαΐου.

Σχετικά με το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης  και τα συστήματα των μη διασυδεδεμένων νησιών επιτρέπεται σε εγκαταστάσεις καταναλωτών (ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, νοικοκυριά κλπ.) η σύνδεση σταθμών ΑΠΕ, επίσης χωρίς δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στο φωτοβολταϊκό μπαταρίες ώστε να αποθηκεύεται η ενέργεια που δεν θα καταναλώνεται την ώρα που παράγεται. Μάλιστα, το σύστημα που εγκαθίσταται μπορεί να καλύπτει έως και το σύνολο της κατανάλωσης.
 
Όσον αφορά στην Κρήτη, το ηλεκτρικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει επιπλέον σταθμούς ΑΠΕ καθώς από το σύνολο των υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης του νησιού μόνο οι τρεις είναι κορεσμένοι ή κοντά στο όριο του κορεσμού. Δηλαδή μόνο σε τρεις έχει ξεπεραστεί το όριο της στάθμης βραχυκύκλωσης και δεν επιτρέπεται ούτε η έγχυση  ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του υποσταθμού. Με αυτά τα δεδομένα η διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού δικτύου της Κρήτης εκτιμάται στα 1.000 MW.