Την Τετάρτη το energia.gr παρέθεσε συνοπτικά την εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Φεβρουαρίου εδώ. Σήμερα, αναλύουμε την αντίστοιχη των χωρών της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης

Όλες οι αγορές της περιοχής κινούνται πτωτικά, με τις Βουλγαρία, Κροατία και Ουγγαρία να σημειώνουν διψήφια ποσοστά μείωσης των τιμών στις προημερήσιες αγορές ηλεκτρισμού τους (-10,3%, -10,4% και -11,7% αντιστοίχως), την Ελλάδα να ακολουθεί με -5,2%, στα 77,12 ευρώ/MWh, χάρη στην υποχώρηση των μονάδων αερίου και την άνοδο των μονάδων ΑΠΕ, και μόνο την Ιταλία να διαφοροποιείται για ακόμη μια ημέρα, αφού καταγράφει άνοδο της Μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά +8,2%.    

Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα που έληξε στις 18 του μήνα που διανύουμε, οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στις 11 Φεβρουαρίου, καθώς οι ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή αυτή του έτους,  η πτώση της μέσης τιμής αναφοράς του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, η μείωση της ζήτησης και η αύξηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας οδήγησαν σε χαμηλότερες τιμές στις περισσότερες από τις αγορές που αναλύονται από το ΙΕΝΕ.

Εν τούτοις, η μείωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας συνέβαλε στη διαμόρφωση υψηλότερων τιμών στις αγορές της Γερμανίας και της Ιβηρικής. Στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε παντού, με τη μέση ποσοστιαία πτώση να φθάνει στο -5,0%. Πιο συγκεκριμένα, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις κατά -9,9%, -7,19% και -6,10%, αντιστοίχως, και ακολούθησε η Ουγγαρία με πτώση -5,09%.

Οι εβδομαδιαίες μέσες τιμές spot ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη ακολούθησαν πτωτική τάση κατά την εβδομάδα που παρήλθε, καθώς η χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η αυξημένη αιολική παραγωγή στην περιοχή απέφερε χαμηλότερες τιμές στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές στις ηλεκτρισμού στην Κεντρική Ευρώπη κατά το περασμένο επταήμερο κυμάνθηκαν μεταξύ 62-69 ευρώ/MWh.

Στο νότιο τμήμα της ηπείρου, όλες οι χώρες κατέγραψαν απώλειες στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, που κινήθηκαν κάτω από τα 70 ευρώ/MWh, με εξαίρεση την Ιταλία. Οι τιμές ηλεκτρισμού κυμάνθηκαν μεταξύ 54-89 ευρώ/MWh, με το χαμηλότερο επίπεδο χονδρικών τιμών  να καταγράφεται στην Τουρκία που εμφάνισε εβδομαδιαίο μέσο όρο 54 ευρώ/MWh, με την Ρουμανία να ακολουθεί, με τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 65,18 ευρώ/MWh. Στον αντίποδα βρέθηκε η αγορά της Ιταλίας με μέση τιμή χονδρικής ηλεκτρισμού, τα 88,75 ευρώ/MWh, αν και με πτώση -2,11% από την εβδομάδα που έληξε στις 11 Φεβρουαρίου.

Σταθερή η ζήτηση ρεύματος

Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα που διανύουμε, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης παρέμεινε πρακτικά, αμετάβλητη σε σύγκριση με το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, καθώς συνενίστηκαν οι ήπιες θερμοκρασίες για την περίοδο αυτή του έτους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί οριακά κατά 0,04% και αντιστοιχούσε σε 16.208,56 GW.

Ακόμη, η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη, το ίδιο χρονικό διάστημα, μειώθηκε σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στος 11 Φεβρουαρίο,υκατά -1,8% και έφθασε στις 2.973,29 GWh, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη ηλιακή παραγωγή, σε αντίθεση με την αιολική. Πιο συγκεκριμένα, η αιολική παραγωγή σε ολόκληρη την περιοχή αυξήθηκε κατά 2,6% και ανήλθε σε 2.323,72 GWh.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλία και η Ελλάδα σημείωσαν αύξηση της αιολικής παραγωγής κατά +78,1% και +7,5% αντίστοιχα, ενώ η Ουγγαρία και η Κροατία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην αιολική παραγωγή κατά -49,3% και -46,5%. Επιπλέον, η ηλιακή παραγωγή στην ίδια περιοχή υποχώρησε κατά -15,1%, για να πέσει στις 649,57 GWh.

Πιο συγκεκριμένα, η Ουγγαρία, η Κροατία και η Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση της ηλιακής παραγωγής τους κατά +36,1%, +28,6% και +6,2% αντίστοιχα, ενώ η Τουρκία, η Ιταλία και η Βουλγαρία σημείωσαν πτώση κατά -40,0%, -29,3% και -19,4%.

Ταυτόχρονα, είχαμε αύξηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη κατά +18,41%,  την εβδομάδα που έληξε στις 18 Φεβρουαρίου, χάρη στην άνοδο της παραγωγής σε έξη από τις οκτώ χώρες της περιοχής, με τη συνολική παραγωγή να φθάνει σε 3.423,55 GWh.

Βουλγαρία και Κροατία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας το ίδιο χρονικό διάσρτημα, κατά +44,52% και +35,65% αντίστοιχα, ενώ Ουγγαρία και Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά -97,81% και -11,26%.

Επίσης, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, η παραγωγή θερμικής ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη ήταν μειωμένη κατά -5,23%, με την συνολική παραγωγή να φθάνει σεε 6.280,65 GWh. Η συμμετοχή ανά ορυκτό καύσιμο ήταν αύξηση +2,77% στην παραγωγή με καύση άνθρακα και μείωση κατά -12,42% στην παραγωγή με καύση φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία παρουσίασε αύξηση της παραγωγής από άνθρακα κατά +5,31% και μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά -19,96%. Αντίθετα, η Βουλγαρία είχε μείωση της παραγωγής από άνθρακα κατά -3,85%, και σημαντική αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά +10,81%. Στην Ιταλία παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής από άνθρακα και φυσικό αέριο κατά -13,86% και κατά -14,03% αντίστοιχα.

Τέλος, στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, οι καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν υψηλότερες κατά +12,42% σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης κατά την εβδομάδα που έληξε στις 18 Φεβρουαρίου, που αντιστοιχεί σε 1.700,55 GWh. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την ΝΑ Ευρώπη μειώθηκαν κατά -23,8%, και έφθασαν στις 222,17 GWh, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά +6,6%, στις 1.922,72 GWh. Ελλάδα και Κροατία είχαν μείωση καθαρών εισαγωγών κατά -49,17% και -29,04% αντίστοιχα, ενώ Ουγγαρία και Ιταλία σημείωσαν υψηλότερες καθαρές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά +20,82% και +7,7% αντίστοιχα.

Η Ρουμανία μείωσε τιις καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά -25,98%, ενώ η Τουρκία είχε αύξηση εξαγωγών ηλεκτρισμού κατά +15,40%. Επιπλέον, η Βουλγαρία μεταστράφηκε με αποτέλεσμα από καθαρός εξαγωγέας ενέργειας σε καθαρό εισαγωγέα, με όγκους που ανήλθαν στις 30,88 GWh.