Αλματώδης Κερδοφορία της ΔΕΠΑ τo 2021- Κομβικός ο Ρόλος της στην Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης

Αλματώδης Κερδοφορία της ΔΕΠΑ τo 2021- Κομβικός ο Ρόλος της στην Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης
του Αδάμ Αδαμόπουλου
Πεμ, 4 Αυγούστου 2022 - 08:00

Στα 1,696 δισ ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 208%, ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ για το περασμένο έτος 2021, με τα κέρδη προ φόρων να καταγράφουν άλμα 688% και να διαμορφώνονται στα 340,35 εκατ. ευρώ, από 43,186 εκατ το 2020. Η εντυπωσιακή εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας επιβεβαιώνουν την ευρωστία της, ιδίως σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονομία και τον κλάδο της ενέργειας, κάτι που της ανοίγει ένα σημαντικό πεδίο δυνατοτήτων 

που θα τη βοηθήσουν να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης του σήμερα.

Ανάλογη θετική πορεία εμφανίζουν και τα ετήσια αποτέλεσμα χρήσης, μετά από φόρους και λοιπές δραστηριότητες, σε επίπεδο Ομίλου, με τα κέρδη να φθάνουν στα 262,7 εκατ. ευρώ από 39,63 εκατ. ευρώ το 2020. Ακόμη τα κεφαλαιακά αποθέματα ανήλθαν σε 98,7 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα 265,89 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε στο 1,069 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια στα 639,5 εκατ. ευρώ, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να φθάνουν στα 639,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, το καθαρό χρέος της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ποσοστό 25,66% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, για τον Όμιλο και στο 12,94% για την Εταιρεία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι πωλήσεων φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ για το 2021, έφθασαν σε 40 TWh, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του  μεριδίου της ΔΕΠΑ στο σύνολο των εισαγόμενων στη χώρα όγκων αερίου καθώς και στη χονδρική αγορά αερίου, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος, 2020.

Αναφορικά με την εικόνα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του περασμένου έτους, και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου, όταν είχε εκτιναχτεί πλέον στα ύψη το κόστος της ενέργειας που επιβάρυνε τους τελικούς καταναλωτές, η ΔΕΠΑ δημιιούργησε μηχανισμό απορρόφησης τμήματος των ανατιμήσεων, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να απολαύσουν τιμολόγια με έκπτωση 16% για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021 και 40% για τον Δεκέμβριο. Η συνολική δαπάνη για τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλαβε η ΔΕΠΑ στο δ’ τρίμηνο του 2021 έφθασε στα 55,36 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ζήτηση φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά ανήλθε σε 70 TWh το 2021, ήτοι, ποσοστιαία αύξηση 10,9% από το 2020, που ήταν και πιο υψηλή ετήσια κατανάλωση αερίου στα χρονικά. Από αυτή τη ζήτηση, οι 48 TWh κατανεμήθηκαν για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμη, το σύνολο των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εισήχθησαν στο ΕΣΜΦΑ το περασμένο έτος ανήλθε σε 77,6 TWh εκ των οποίων το 68,3% αφορούσε σε φυσικό αέριο που μεταφέρθηκε μέσω αγωγών και το 31,7% αφορούσε σε υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ποσόσητες 7,6 TWh εξήχθησαν στη γειτονική Βουλγαρία. Στο κομμάτι των πωλήσεων, η ΔΕΠΑ διέθεσε 40 ΤWh το 2021, και εισήγαγε 40,1 ΤWh.

Η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο, στη σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών η  οποία κατέστησε ασύμφορη την έλευση φορτίων ΥΦΑ από τρίτους και οδήγησε την πλειοψηφία των πελατών σε επιπλέον προμήθεια φ.α από τη ΔΕΠΑ σε σχέση με τις αρχικά συμβολαιοποιημένες ποσότητες τους για το άεριο.

Τέλος, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ της ΔΕΠΑ και στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020 - 2024, ολοκληρώθηκε στις 17 Απριλίου 2021, η εξαγορά του 49% των μετοχών της NORTH SOLAR Α.Ε. που αναπτύσσει φ/β  έργα συνολικής ισχύος 500 MW στην Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, δέκα ημέρες νωρίτερα, στις 7 Απριλίου του περασμένου έτους αποφασίστηκε και η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών «NEW SPES CONCEPT Α.Ε.» που αναπτύσσει έργα παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, γεγονός που άνοιξε το δρόμο της ΔΕΠΑ στις ΑΠΕ.