Ένα βήμα πλησιέστερα προς την επίτευξη του στόχου για εναρμόνιση και απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ε.Ε., φθάσαμε την περασμένη Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021, με τα εγκαίνια του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, «SEleNe CC» από την ηγεσία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία εκπροσώπων των Διαχειριστών & Μετόχων του SEleNe CC, καθώς και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών των χωρών-μελών. Το Περιφερειακό Κέντρο Ενέργειας δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2020 και ξεκίνησε την εμπορική λειτουργία του την 1η Ιουλίου φέτος, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους Διαχειριστές των Συστημάτων της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Bουλγαρίας (ESO-EAD), της Iταλίας (Terna) και της Ρουμανίας (Transelectrica) με στόχο το συντονισμό και την αρμονική λειτουργία των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη. 

Όπως καθορίζει το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας της Ε.Ε., από την 1η Ιουλίου του επομένου έτους, το SEleNe CC θα αναβαθμιστεί σε Περιφερειακό Κέντρο Συντονισμού, - Regional Coordination Center (RCC)- και θα αναλάβει να διεκπεραιώνει μεγαλύτερο όγκο έργου και παροχής υπηρεσιών.

Η Ε.Ε. έθεσε ως στόχο το 1996 να προωθήσει την έννοια της διεύρυνσης και ενοποίησης της αγοράς ενέργειας και προωθεί, έκτοτε μέτρα που αφορούν στην πρόσβαση στην αγορά, στη διαφάνεια και στην κανονιστική ρύθμιση, στην προστασία των καταναλωτών, στην υποστήριξη των διασυνδέσεων και στην επάρκεια του εφοδιασμού. Απώτερος σκοπός των μέτρων που προωθούνται είναι η δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής και ευέλικτης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων της αγοράς και των ρυθμιστικών αρχών, θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ρεύματος και θα κατατείνει υπέρ των συμφερόντων του καταναλωτή, με τιμές προμήθειας που να διαμορφώνονται στη βάση των κανόνων της αγοράς.

Με τον τρόπο η Ε.Ε. αποβλέπει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας που σάρωσε τις πιο αδύναμες οικονομικά χώρες της ηπείρου την τελευταία δεκαετία.

Θυμίζουμε ότι το νέο Περιφερειακό Κέντρο παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη κοινού μοντέλου δικτύου, στο συντονισμό της Επιχειρησιακής Ασφάλειας, στο συντονισμένο υπολογισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων, στο συντονισμό του προγραμματισμού συντηρήσεων καθώς και στην αξιολόγηση της βραχυχρόνιας επάρκειας του Συστήματος Μεταφοράς της περιοχής. Η αναγκαιότητα  για τη λειτουργία του Κέντρου έγινε καταφανής όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα  με τις ακραίες θερμοκρασίες, όταν εγγυήθηκε την ασφάλεια της τροφοδοσίας με ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο πολύ  υψηλής ζήτησης για ενέργεια.

Υπ΄αυτή την έννοια, το SEleNe θα συμάλει στη βελτίωση της λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων σε αυτή, στη συγχρονισμένη διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων, στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Διαχειριστών της περιοχής, ενώ θα εξασφαλίσει συνθήκες ενεργειακής επάρκειας για όλους.

Ο Γιάννης Καμπούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του SEleNe CC, μιλώντας στο energia.gr είπε: «Eίμαστε πολύ ευχαριστημένοι που φθάσαμε σε αυτό το στάδιο. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Έχουν να γίνουν πολλά ακόμη προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια που στην πραγματικότητα κατατείνει στο να υλοποιηθούν όλα όσα προβλέπει το τέταρτο πακέτο της Ε.Ε. Συνεχίζουμε με στόχο να περάσουμε στη μετάβαση σε Περιφερειακό Κέντρο Συντονισμού( RCC) και να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε και τους άλλους TCO που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ε.Ε., ώστε να συμμορφωθούν με τις ενωσιακές προδιαγραφές στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη, με την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της ασφάλειας των δικτύων στη ΝΑ Ευρώπη και  η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Διαχειριστών για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων και εναρμόνιση των γειτονικών χωρών εκτός ΕΕ με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

«Μετά από πολυετή προσπάθεια επιτύχαμε τον κοινό μας σκοπό, να ιδρύσουμε το έκτο και τελευταίο RSC στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε περιβάλλον αυξανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ και εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και εξαιτίας της κλιματικής κρίσης που δημιουργεί ακραίες καιρικές συνθήκες προκαλώντας, συχνά, απρόοπτα συμβάντα στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα. Το SEleNe CC προάγει την ενεργειακή σταθερότητα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των γειτονικών Διαχειριστών και συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την εναρμόνιση της ευρύτερης περιοχής με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, υπογράμμισε πως η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, στην Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και την περιφερειακή συνεργασία και ενισχύει, επίσης, το ρόλο της χώρας ως ενεργειακό σταυροδρόμι, θωρακίζοντας την επάρκεια του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.