Κλιμακώνονται οι Αντιδράσεις στα Σχέδια της Κομισιόν να Επιβάλλει Παντού Φόρο Άνθρακα

Κλιμακώνονται οι Αντιδράσεις στα Σχέδια της Κομισιόν να Επιβάλλει Παντού Φόρο  Άνθρακα
Του Κ.Ν. Σταμπολή 
Δευ, 19 Ιουλίου 2021 - 11:43

Ως γνωστό την περασμένη εβδομάδα, στις 14/7, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη επισημότητα και έχοντας προαναγγέλλει το γεγονός εβδομάδες πριν έδωσε στην δημοσιότητα τις προτάσεις της για την εφαρμογή του περίφημου Green Deal. Αυτές περιλαμβάνουν ένα εκτενές νομοθετικό πλαίσιο 13 πολιτικών με σκοπό να εξειδικεύσουν τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα

έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ27 κατά 55% μέχρι το 2030,σε σχέση με τα επίπεδα του 1990,με απώτερο στόχο τον μηδενισμό τους μέχρι το 2050. Παρουσιάζοντας το νέο αυτό περιβαλλοντικό πακέτο, το Fit for 55 όπως αποκαλείται, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνος για το Green Deal, ο Ολλανδός Frans Timmermans, δήλωσε ότι «τα προτεινόμενα μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να κοστολογηθούν οι εκπομπές άνθρακα (put price on carbon) και να επιβραβευθεί η απανθρακοποίηση. Τα εργαλεία που έχουμε τώρα στην διάθεση μας δεν είναι επαρκή. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε σήμερα την Κλιματική Αλλαγή αύριο θα υποχρεωθούμε να διεξάγουμε πολέμους για το νερό και την τροφή».

Κεντρικό σημείο αναφοράς των ανακοινωθέντων μέτρων είναι η διεύρυνση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού εκπομπών αερίων ( Emission Trading System) μέσω του οποίου οι εταιρείες και η βιομηχανία καλούνται να πληρώσουν το κόστος των ρύπων που εκπέμπουν. Ο εν λόγω μηχανισμός ξεκίνησε το 2005 με στόχο όπως μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας όπως οι παραγωγοί ηλεκτρισμού και η βαρειά βιομηχανία επιβαρυνθούν για τις υψηλές εκπομπές τους, με την τιμή του CO2 από τα 5 Ευρώ τον τόνο που ήταν για πολλά χρόνια σήμερα να έχει εκτοξευθεί στα 55 Ευρώ. Η προτεινόμενη τώρα επέκταση του EMS καλείται να καλύψει τις μεταφορές στο σύνολο τους ( αυτοκίνητα, αεροπλάνα και πλοία),τα κτίρια και ελαφρές βιομηχανικές δραστηριότητες που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν στον μηχανισμό εκπομπών. Μέχρι σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες και ορισμένες βιομηχανίες επωφελούνται και δεν πλήρωναν περιβαλλοντικό φόρο μέσω της διάθεσης δωρεάν δικαιωμάτων(free credits)

H Κομισιόν τώρα προτείνει όπως οι ανωτέρω τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των κτιρίων, ξεκινήσουν σταδιακά μέχρι το 2036 να συμμετέχουν στο ΕMS ώστε να μειωθούν οι εκπομπές κατά 61% μέσα στην τρέχουσα 10ετία. Ποιό συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις αεροπορικές εταιρείες η Ε Επιτροπή εισηγείται την άμεση επιβολή του μέτρου έτσι ώστε πολύ σύντομα οι αερομεταφορείς (και κατ’ επέκταση όψιν ταξιδιώτες) να αρχίσουν να πληρώνουν περιβαλλοντικό φόρου ακόμα και για μεταφορές εντός της ΕΕ. Επιπλέον, η Κομισιόν, στο πλαίσιο του “Fit for 55”, εισηγείται την διεύρυνση του EMS σε διασυνοριακό επίπεδο μέσω ενός νέου μηχανισμού του Carbon Border Adjustment Mechanism ώστε να φορολογούνται προϊόντα που παράγονται σε τρίτες χωρίς και εν ακολουθούν τους κανόνες της ΕΕ ως προς τις εκπομπές ( βλέπε EU Taxonomy)

Όπως αναμένετο τα μεγαλεπήβολα και πέρα από κάθε οικονομική λογική σχέδια της Κομισιόν για μια απότομη μείωση των εκπομπών - την στιγμή που η ΕΕ ευθύνεται μόλις για το 8% των παγκόσμιων εκπομπών και μάλιστα αυτές έχουν μειωθεί κατά 25% από το 1990 μέχρι σήμερα- δεν έγιναν ενθουσιωδώς δεκτά από τις περισσότερες χώρες αφού με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε αυξήσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε μια περίοδο που τα κράτη μέλη θα προσπαθούν να ανασυντάξουν τις οικονομίες τους που επλήγησαν πολλαπλά από την πανδημία του Covid 19. Ήδη μια ισχυρή ομάδα χωρών στην οποία συμμετέχουν οι Ιταλία, Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Βουλγαρία κα εξέφρασαν σε κλειστή συνάντηση, μέσω των αντιπροσώπων τους στις Βρυξέλλες, που πραγματοποιήθηκε στις 14/7 την απόλυτο αντίθεση τους στα σχέδια της Ε Επιτροπής προτάσσοντας τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις για την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τους.

Την αντίθεση τους με τους πειραματισμούς της Κομισιόν είχαν εκφράσει προηγουμένως επτά από τους 27 επιτρόπους υποστηρίζοντας ότι τα προτεινόμενα σχέδια είναι όχι απλώς ανεφάρμοστα χωρίς υψηλό οικονομικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο μέσος καταναλωτής, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό να μην αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. « Όχι μόνο δεν πρόκειται να δούμε την παραμικρή διαφορά στην μείωση των εκπομπών, αφού οι μεγάλου ρυπαντές όπως η Κίνα και η Ινδία δεν επείγονται να μειώσουν τις δικές τους, αλλά με τους υψηλούς φόρους και τον ζουρλομανδύα του EU Taxonomy κινδυνεύουμε να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή βιομηχανία», δήλωσε στο energia.gr ,με την προϋπόθεση της ανωνυμίας, ένας από τους 7 αντιδρώντες επιτρόπους..