Ταμείο Ανάκαμψης και Ενέργεια: Στήριξη της Ηλεκτροκίνησης, της Μονάδας Αποθήκευσης CO2 της Energean και της Υπογειοποίησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ενέργεια: Στήριξη της Ηλεκτροκίνησης, της Μονάδας Αποθήκευσης CO2 της Energean και της Υπογειοποίησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
του Δημήτρη Φάρου
Παρ, 18 Ιουνίου 2021 - 19:42

Μία πληθώρα έργων που αφορούν την ενέργεια περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν που συνοδεύει την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υπέβαλε στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές η ελληνική κυβέρνηση. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν η ανάπτυξη της εγκατάστασης αποθήκευσης CO2, της πρώτης αυτού του είδους, στην χώρα μας και την οποία σχεδιάζει η Energean. η στήριξη για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης σε πάνω από 10 μονάδες με τμήμα R& D για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες στον κλάδο, τη στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, διασυνδέσεις στις Κυκλάδες, υπογειοποίηση του δικτύου διανομής, αλλά και την αποκατάσταση εκτάσεων στις πρώην λιγνιτικές περιοχές, καθώς και σχέδιο δράσης ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια

Αναλυτικότερα,  προβλέπεται υποστήριξη στην ανάπτυξη της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα, με την υλοποίηση της επένδυσης να πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Η εγκατάσταση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα έχει σχεδιαστεί από την Energean για να παρέχει μακροπρόθεσμη αποθήκευση για CO2 που συλλαμβάνεται από τοπικούς πομπούς (μέχρι απόσταση 150 km) και φτάνει στην εγκατάσταση μέσω αγωγού ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύεται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες θα φθάνει με πλοίο και θα εισέρχεται στον αποθηκευτικό χώρο. Η ικανότητα της εγκατάστασης δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα θα έχει αρχικά ρυθμό έγχυσης ενός εκατομμυρίου τόνων / έτος CO2 και θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον 25 έτη. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εγκατάσταση θα λειτουργεί χωρίς χρήση εμπορικής εξαγωγής πετρελαίου ή δραστηριότητες ανάκτησης πετρελαίου (κάποια εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου μπορεί να απαιτείται για λόγους ασφάλειας ή τεχνικούς λόγους). Περαιτέρω η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα συμμορφώνεται με την απαίτηση της απουσίας τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή βελτιωμένης ανάκτησης πετρελαίου (EOR) και την αυξημένη παραγωγή πετρελαίου. 

Θα ληφθεί μέριμνα ώστε κάθε πιθανή εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου να περιορίζεται στις επιτακτικές ανάγκες διαχείρισης της πίεσης και κατοχύρωσης της ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης και κάθε τέτοια εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για την ασφαλή αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.  Η εξόρυξη θα πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η ασφαλής αποθήκευση CO2. Το CO2 μαζί με οποιαδήποτε ποσότητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου που μπορεί να εξορύσσεται, θα διαχωρίζεται και θα τοποθετείται για μόνιμη αποθήκευση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει, επίσης, το κονδύλια για την ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτροκίνησης, παρέχοντας στήριξη για την ανάπτυξη πάνω από 10 εγκαταστάσεων, που θα διαθέτουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης πρώτων υλών (π.χ λιθίου, κοβαλτίου) και ο σχεδιασμός ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων φόρτισης συμβατικής ή υψηλής ισχύος.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, την υποστήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, με δημόσιες επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση αποθήκευση ενέργειας ισχύος έως 380 MW στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι επενδύσεις επιτρέπουν να ενσωματωθεί νέα δυναμικότητα ΑΠΕ στο σύστημα, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων αναζωογόνησης των περιοχών που Δίκαιης Μετάβασης,  μέσα από την αποκατάσταση γης στις πρώην λιγνιτικές περιοχές στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Το μέτρο θα αφορά τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, και προβλέπει περιβαλλοντικές και οικονομικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του εδάφους, ανασυγκρότηση και εφαρμογή παρεμβάσεων αποκατάστασης σχετικά με το τοπίο και το περιβάλλον, αναπροσαρμογή στις χρήσεις γης και δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. 

Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση περιλαμβάνει τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας των Κυκλάδων (Φάση Δ), εναέρια γραμμή που συνδέει τα Κέντρα Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου και Κουμουνδούρου, καθώς και συνοδευτικά έργα. Τα έργα θα ενισχύσουν την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα νησιά και την Πελοπόννησο. Θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος, οδηγώντας σε νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας στο ενεργειακοί κλάδοι της οικονομίας. Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Αναβάθμιση του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος (μέτρο ID: 16901) Η επένδυση συνίσταται στην υπογειοποίηση και αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δίκτυο σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και από κέντρα πόλεων, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Το έργο βελτιώνει την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση της επένδυσης προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Αναβάθμιση στο εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές. Η επένδυση συνίσταται σε αντικατάσταση γυμνών καλωδίων του εναέριου δικτύου διανομής (με καλυμμένα ή συνεστραμμένα καλώδια), εγκατάσταση μονωτικών καλυμμάτων, και υπογειοποίηση ή μετεγκατάσταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από δασικές περιοχές. Το έργο θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του δικτύου (δείκτες ποιότητας ενέργειας SAIDI, SAIFI) και την προστασία του περιβάλλοντος (δάση, άγρια ​​ζωή). Η ολοκλήρωση υλοποίησης της επένδυσης προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Στο εγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνονται, επίσης, επενδύσεις αύξηση εγκατεστημένης ισχύος των υποσταθμών υψηλής / μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ για νέες συνδέσεις έργων ΑΠΕ. 

Προβλέπεται, επίσης, σχέδιο δράσης για την ενεργειακή φτώχεια με στοχοθετημένα μέτρα πολιτικής για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικιών μεταξύ οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Χρηματοδοτούνται, επίσης, επενδύσεις στην ενεργειακή αποκατάσταση κατοικιών και παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα.

Χρηματοδοτούνται επενδύσεις στην ενέργεια και την επιχειρηματικότητα. Η επένδυση παρέχει οικονομική υποστήριξη σε ιδιωτικές εταιρείες για εξοικονόμηση ενέργειας ανακαινίσεις κτιρίων και διαδικασιών τους. Περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: (α) έργα ενεργειακής αποδοτικότητας στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και (β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προβλέπονται, επίσης, χρηματοδοτήσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας επενδύσεις συνολικού ύψους 30,5 δισ. Ευρώ.