Λίγες μέρες μετά τη βεβαίωση παραγωγού της ΡΑΕ για το mega φωτοβολταϊκό των 340 MW στη Μεγαλόπολη, η ΔΕΗ έχει στα …χέρια της και την έγκριση της ανανέωσης των όρων της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), η οποία αφορά στη λειτουργία της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Η απόφαση για τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου, μέγιστης καθαρής ισχύος 815 MWe 

με καύσιμο φυσικό αέριο, υπεγράφη από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τη Μεγάλη Πέμπτη. Όπως αναφέρεται στη νέα απόφαση, η μονάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και ειδικότερα στη λειτουργία σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε μετρήσεις και έλεγχο της ποιότητας του καυσίμου, πρέπει να διαθέτει καυστήρες χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και λέβητες ανάκτησης καυσαερίων, να εφαρμόζει τεχνικές βελτιστοποίησης της καύσης κ.λπ.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει συγκρότημα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και να εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και συστηματική παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της Μονάδας 5 του ΑΗΣ.  Βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών, η ΔΕΗ υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ  τις ετήσιες εκλύσεις ρύπων της Μονάδας 5 στον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος, τα οποία υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο καθώς και τις ετήσιες εκπομπές ρύπων ΝΟx και διοξειδίου του θείου (SO2), σκόνης και άλλων στοιχείων.

Όσον αφορά στη χρήση νερού, θα πρέπει να ελέγχεται η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα και να καταγράφονται οι τυχόν μεταβολές της στάθμης νερού των γεωτρήσεων. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται έλεγχος της ποιότητας του αντλούμενου νερού ενώ η αντλούμενη ποσότητα πρέπει να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση με τη φυσική ανανέωση του υδροφορέα.  

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη δεν έχει βρεθεί διέξοδος στο πρόβλημα που θέτει τροχοπέδη στη δυνατότητα της Μεγαλόπολη 5 να λειτουργήσει σε όλες τις συνθήκες του Συστήματος σε πλήρη ισχύ. Η εμπλοκή σχετίζεται με την αδυναμία ολοκλήρωσης του Δυτικού Άξονα της Πελοποννήσου, ένα έργο προϋπολογισμού  110 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει «παγώσει» εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών με  τις μοναχές της Ιεράς Μονής Αγ. Θεοδώρων Καλαβρύτων. Έτσι, παρότι έχει ολοκληρωθεί το 98% του έργου, απομένει ακόμη η εγκατάσταση δύο πυλώνων της εναέριας γραμμής μεταφοράς.

Μάλιστα, καθώς το σενάριο της δικαστικής δικαίωσης για τον ΑΔΜΗΕ φαίνεται να απομακρύνεται, εξετάζεται σοβαρά από το ΥΠΕΝ και τον Διαχειριστή του δικτύου η αλλαγή όδευσης της γραμμής υψηλής τάσης Πατρών – Μεγαλόπολης των 400 kV, μια διαδικασία που μπορεί να καθυστερήσει έως και δύο έτη την ολοκλήρωση του project. To «πλαφόν» που έχει τεθεί στη λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ, λόγω της καθυστέρησης στην αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, μπορεί να έχει συνέπειες τόσο στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος όσο και στο χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.