Η έως πρότινος αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης και χαρτοφυλακίου της Snam και πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings, που κατέχει το πλειοψηφικό μετοχικό μερίδιο του ΔΕΣΦΑ είναι εδώ και λίγο καιρό η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Έλληνα Διαχειριστή. Η κα Galli είναι άριστη γνώστης της εγχώριας αγοράς ενέργειας, χάρη στην ενεργή ανάμειξη

και τον ηγετικό ρόλο που έπαιξε στη διαδικασία εξαγοράς του ΔΕΣΦΑ το 2018, όσο και υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής της SENFLUGA Energy Holdings.

Αναλαμβάνει στη θέση του Nicola Battilana, ο οποίος επιστρέφει σε ηγετικό πόστο στη Snam έπειτα από μια διετή θητεία στον Διαχειριστή κατά την οποία συνέβαλε στη ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, στην ανάπτυξη του επενδυτικού πλάνου και στην ενοποίηση του φυσικού ρόλου του ως καίριου παράγοντα στην ενεργειακή μετάβαση καθώς και σε διεθνή έργα.   

Ο διορισμός της Maria Rita Galli,επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μετόχων του ΔΕΣΦΑ στο σχέδιο επιτάχυνσης της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας ώστε να καταστεί ηγέτιδα στην πορεία προς την Ενεργειακή Μετάβαση της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε εμπορικό κόμβο και βασική πύλη στη ΝΑ Ευρώπη.

Ποια είναι η νέα επικεφαλής του ΔΕΣΦΑ

Η Maria Rita Galli κατείχε έως πρότινος τη θέση της αντιπρόεδρου επιχειρηματικής ανάπτυξης και χαρτοφυλακίου στην Snam, κορυφαία εταιρεία ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, και ήταν πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings που ελέγχει το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Εργάστηκε για πρώτη φορά στην Eni το 1997 ως πτυχιούχος πυρηνικής μηχανικής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Στην Eni εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Τμήμα Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε διεθνή έργα και σε πρωτοβουλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eni, συμμετείχε στον έλεγχο επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Galp, Distrigas, eni Gas&Power Trading BV, eni Gas&Power France, GVS GmbH κτλ).

Από το 2006 διετέλεσε υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και από τον Ιανουάριο του 2010 του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Τον Οκτώβριο του 2016, εντάχθηκε στη Snam ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.