Σε μία δύσκολη περίοδο για τον κλάδο των πετρελαιοειδών λόγω της επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων από την πανδημία Covid 19, αλλά και τις γενικότερης στροφής από τους καταναλωτές σε πιο καθαρές λύσεις ενέργειας, ανανεώθηκε η θητεία του Γιάννη Αληγιζάκη, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ, στη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), την οποία είχε αναλάβει πρώτη φορά την 1η Αυγούστου

στη θέση του Ρομπέρτο Καραχάννα της ΕΚΟ. Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 27/01/2021 - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα - με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022. 

Η δοιήκηση του Συνδέσμου παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της, καθώς όπως επισημαίνει ο ΣΕΕΠΕ, «προτεραιότητες διαχρονικά και για τη νέα διοίκηση αποτελούν η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, η υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών, η αντιμετώπιση της νοθείας καυσίμων, του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και κάθε μορφής παραεμπορίου, η προστασία των πρατηριούχων που πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η εξυγίανση της αγοράς και η λειτουργία της σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού».

Ο κ. Αληγιζάκης είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και Μanagement. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1975 ενώ από τον Οκτώβριο του 2006 ο κ. Αληγιζάκης ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς. Επιπλέον συμμετέχει εδώ και χρόνια στο Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ).