Δικαίωση του Energia.gr η Επιστολή στην ΕΕ από Ελλάδα και 7 Κράτη- Μέλη για να Παραμείνει το Φ.Αέριο στις Χρηματοδοτούμενες Πηγές Ενέργειας 

Δικαίωση του Energia.gr η Επιστολή στην ΕΕ από Ελλάδα και 7 Κράτη- Μέλη για να Παραμείνει το Φ.Αέριο στις Χρηματοδοτούμενες Πηγές Ενέργειας 
Του Κ.Ν. Σταμπολή 
Δευ, 25 Μαΐου 2020 - 10:34

Απόλυτη δικαίωση του Energia.gr συνιστά η επιστολή που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα ζητώντας απόντα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να παραμείνει το φυσικό αέριο στις χρηματοδοτούμενες από τα ευρωπαϊκά όργανα πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) Σύμφωνα με την Agence France Press (AFP), την επιστολή που απευθύνεται στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο,

υπογράφουν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Σλοβακία. Κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω χωρών αποτελεί η ένταξη του φυσικού  αερίου  και τα έργα υποδομής του, τα οποία είτε είναι σε εξέλιξη η σε προωθημένο στάδιο προγραμματισμού, ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής τους στρατηγικής  καθώς προωθούν την ανθρακοποίηση στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Οι παραπάνω χώρες θεωρούν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επιλεξιμότητα των υποδομών φυσικού αερίου στις χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2021-2027, καθώς και στην χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ( European Investment Bank) Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω επιστολή ο αποκλεισμός τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το κόστος μετάβασης σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. Να θυμίσουμε ότι με την απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕπ της 14 Νοεμβρίου 2019 η Τράπεζα τερματίζει όλες τις χρηματοδοτήσεις έργων που έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του φ. αερίου, ήδη από το 2021. 

Όπως σχολίασε τότε το πόρταλ σε εμπεριστατωμένο άρθρο του (δείτε εδώ), η απόφαση αυτή αποτέλεσε κόλαφο στα σχέδια της ΕΕ και των κρατών μελών για απανθρακοποίηση καθότι το φ. αέριο αποτελεί βασική συνιστώσα της των όποιων σχεδίων. Επιπλέον η απόφαση αυτή θέτει σοβαρά εμπόδια στην επέκταση των δικτύων φ. αερίου και στη περαιτέρω χρήση του στην βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή για μια ολόκληρη ομάδα κρατών στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. Έτσι η ανεκδιήγητη αυτή απόφαση της ΕΤΕπ, υπό την κάλυψη δήθεν της πράσινης ατζέντας της ΕΕ, αποτέλεσε συγχρόνως και μια κατάπτυστη προσπάθεια διάκρισης κατά των κρατών του "νότου" και του ενεργειακού υποβιβασμού τους σε μία μάλλον απροκάλυπτη προσπάθεια επιβολής των πολιτικών του βιομηχανοποιημένου βορά. 

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Συμβούλιο και η Ευρωβουλή έχουν συμφωνήσει για τα λεγόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας των "πράσινων επενδύσεων" για την περίοδο 2021-2027 οπότε και θα διατεθούν € 250 δισεκ. για τις εν λόγω επενδύσεις μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) Βάσει των εν λόγω κριτηρίων καθίσταται πλέον υποχρεωτική η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επένδυση πληροί τους περιβαλλοντικούς στόχους. Βάσει των ανωτέρω οι επενδύσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Τις αμιγώς πράσινες, αυτές που είναι απαραίτητες για να καταστήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες κλιματικά ουδέτερες και αυτές που διευκολύνουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Σχετικά με το φυσικό αέριο οι χώρες είναι διχασμένες ανάμεσα σε αυτές, όπως η Ελλάδα, που έχουν σε εξέλιξη βασικά έργα υποδομών φ. αερίου και αποβλέπουν στην περαιτέρω διείσδυση του στην οικονομία καθότι η είσοδος του ως καύσιμο στο ενεργειακό τους μίγμα άργησε σημαντικά σε σύγκριση με τις χώρες του βορρά, και σε αυτές που έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους και τα έργα διανομής και άρα δεν τις επηρεάζουν αποφάσεις για μηδενισμό χρηματοδοτήσεων για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι ανωτέρω 8 χώρες που σύντομα μπορεί  να γίνουν 12 με τη προσθήκη και άλλων χωρών που πλήττονται από την παράλογη απόφαση της ΕΤΕπ, ζητούν τώρα να παραμείνει το φυσικό αέριο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατηγορία μετάβασης. 

Με την Ελλάδα να αποτελεί ίσως το πλέον κτυπητό παράδειγμα χώρας που αδικείται παράφορα από την απερίγραπτη απόφαση της ΕΤΕπ. Καθότι η χώρα μας σε μια γενναία προσπάθεια  συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των εκπομπών πολύ πριν το 2030 προχώρησε σε ένα εκτενές πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης το οποίο για να υλοποιηθεί προϋποθέτει την στροφή μεγάλου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής στο φ. αέριο. Η παρανοϊκή απόφαση της ΕΤΕπ έρχεται τώρα να υψώσει σοβαρά εμπόδια σε αυτήν την διαδικασία γιατί οι αποφάσεις της ΕΤΕπ δημιουργούν προηγούμενο που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν χρηματοδοτήσεις από άλλες επενδυτικές τράπεζες ( λχ EBRD, World Bank,) και στο τέλος επηρεάζουν την δανειακή πολιτική και των εμπορικών τραπεζών. Για αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας  των 8 κρατών και να επιμείνει με κάθε δυνατό τρόπο στην πλήρη αποδέσμευση της χρηματοδότησης των έργων φ. αερίου από τα πράσινα θέσφατα της Ε. Επιτροπής και τον  ταλιμπανισμό του " περιβαλλοντικά ενάρετου" ευρωιερατείου.