Μέχρι το 2030 θα Μπορούσαν να Προστεθούν στο Σύστημα 500MW από Έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων

Μέχρι το 2030 θα Μπορούσαν να Προστεθούν στο Σύστημα 500MW από Έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 13 Δεκεμβρίου 2019 - 08:02

Η ανάγκη δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων είναι μια πρόκληση. Το μοντέλο δηλαδή παραγωγής ενέργειας από τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα εγχείρημα που έχει ξεκινήσει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και έγινε θεσμός στην Ελλάδα το 2018. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

έχει τεθεί στόχος μέχρι το 2030 να ενταχθούν έργα ΑΠΕ ισχύος 500MW από ενεργειακές κοινότητες. Επιπλέον, αποτυπώθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η ανάγκη διείσδυσης των ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων αποτελεί ένα όχημα για να εμπλακεί η τοπική κοινωνία στην παραγωγή ενέργειας. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και μεταξύ των στόχων που έχει είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Σημαντικό ρόλο στη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων θα διαδραματίσει η οικονομική τους στήριξη, ωστόσο τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Να σημειωθεί πως οι ενεργειακές κοινότητες βάσει της νομοθεσίας έχουν προτεραιότητα όσον αφορά το αδειοδοτικό πλαίσιο για τη σύνδεσή τους με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δήμος Ραφήνας διοργάνωσε χθες μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα, στην οποία συμμετείχαν φορείς και αρκετοί πολίτες, γεγονός που δείχνει το μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το νέο θεσμό. Ο Δήμητρης Τσέκερης, υπεύθυνος πολιτικής για τις ΑΠΕ  της WWF σημείωσε πως το μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων επιδιώκει μεταξύ άλλων στόχων να παρέχει αυξημένη προστιθέμενη αξία στην περιοχή που ιδρύεται, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό τον ρόλο των ΟΤΑ για την προώθησή τους. Αποτελεί όπως είπε ένα  μοντέλο μετάβασης που θα βασίζεται στην αποκεντρωμένη παραγωγή.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Κίλιας, στέλεχος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόνισε πως στοίχημα των ενεργειακών κοινοτήτων είναι να μπουν οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση στην αγορά ενέργειας. «Θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναπτύξουν έργα ΑΠΕ» σημείωσε ο κ. Κίλιας και πρόσθεσε πως «δεν θα επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση εάν δεν μπει στο παιχνίδι η τοπική κοινωνία». Παράλληλα, υπενθύμισε πως σε μια ενεργειακή κοινότητα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ τα σχήματα μπορεί να είναι μεικτά. Θα μπορούσε π.χ να συμμετέχει ένας δήμος μαζί με τους πολίτες. Χαρακτήρισε όμως ως πιο σημαντικό στοιχείο το κριτήριο της εντοπιότητας. Δηλαδή ο νόμος προβλέπει ότι το 51% των μελών πρέπει να προέρχεται από την περιοχή που βρίσκεται η ενεργειακή κοινότητα. Επιπλέον, υπογράμμισε πως η δραστηριότητα των ενεργειακών κοινοτήτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή, αποθήκευση ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας. Τη διαχείριση, συλλογή μεταφορά πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά.

Τέλος, το στέλεχος της εταιρείας Electra Energy κ. Δημήτρης Κιτσικόπουλος παρουσίασε το μοντέλο της ενεργειακής κοινότητας που σχεδιάζεται στην Αττική. Η παραγωγική της μονάδα θα είναι στην περιφέρεια στερεάς Ελλάδας και θα ωφελήσει εξαρχής 45 νοικοκυριά και 5 επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου εντός του 2020 και μεταξύ των δράσεων της ενεργειακής κοινότητας είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.