Πρωτοκαθεδρία Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου στην Παραγωγή Βιοαερίου – Εκτός Στόχων του 2020 η Ελλάδα

Πρωτοκαθεδρία Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου στην Παραγωγή Βιοαερίου – Εκτός Στόχων του 2020 η Ελλάδα
του Δημήτρη Αβαρλή
Δευ, 2 Σεπτεμβρίου 2019 - 08:19

Η Bioenergy Europe, σε συνεργασία με την European Biogas Association, δημοσίευσαν πρόσφατα μια έκθεση για το βιοαέριο για το έτος 2019, η οποία δείχνει ότι η παραγωγή βιοαερίου στην Ευρώπη έχει αυξηθεί εκθετικά από το 1990. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία είναι οι τρεις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή, σε αντίθεση με την Ελλάδα, της οποίας η παραγωγή αντιστοιχεί στο 0.63% της συνολικής παραγωγής στην Ευρώπη, όταν ο στόχος της με βάση το εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια της Ε.Ε. για το 2020 είναι 1,3%.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα 17.783 εργοστάσια βιοαερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν 16.826 Ktoe το 2017, αύξηση 25 φορές μεγαλύτερη από το επίπεδο παραγωγής ενέργειας το 1990, ενώ η συνολική ενεργειακή κατανάλωση βιοαερίου ήταν 9.199 ktoe. Περίπου το 70% των πρώτων υλών για παραγωγή βιοαερίου στην ΕΕ προέρχεται από τον γεωργικό τομέα. Τουλάχιστον, 16% της παραγωγής βιοαερίου προέρχεται από την επεξεργασία λυμάτων, ενώ 8% από τα απορρίμματα χωματερών. Το υπόλοιπο 5% του βιοαερίου παράχθηκε από άλλες πρώτες ύλες.

Περίπου το 78,5% του βιοαερίου που παράγεται στην ΕΕ, χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 8,5% αφορά εμπορικές και δημόσιες υπηρεσίες. Το υπόλοιπο βιοαέριο χρησιμοποιήθηκε στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στη βιομηχανία και σε άλλες εφαρμογές. Από το 2011, ο αριθμός των εγκαταστάσεων βιοαερίου της ΕΕ που παρήγαγαν αναβαθμισμένο βιομεθάνιο ή ανανεώσιμο φυσικό αέριο (RNG) τριπλασιάστηκε. Από το 2017, η έκθεση αναφέρει ότι η ΕΕ διαθέτει περίπου 540 εγκαταστάσεις για την παραγωγή ανανεώσιμου φυσικού αερίου, από 187 το 2011. Ο συνολικός αριθμός μονάδων παραγωγής βιοαερίου στην ΕΕ αυξήθηκε από 6.277 το 2009 σε 17.783 το 2017. Από το 2017, η Γερμανία διέθετε περίπου 10.971 εγκαταστάσεις βιοαερίου, ακολουθούμενη από την Ιταλία σε 1.655 μονάδες και τη Γαλλία σε 782 μονάδες.

Επιπλέον, από το 2011 ο αριθμός των μονάδων βιομεθανίου τριπλασιάστηκε. Το βιομεθάνιο έχει το πλεονέκτημα ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου και μπορεί συνεπώς να εγχέεται στο δίκτυο ή να χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα όπου χρησιμοποιείται φυσικό αέριο σήμερα. Ενώ η Γερμανία έχει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων βιομεθανίου, η Γαλλία είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2017 και το 2018 λόγω των ευνοϊκών συνθηκών πολιτικής και έχει ως στόχο να φθάσει σε 1.000 εργοστάσια βιομεθανίου μέχρι το 2020. Αναλυτές εκτιμούν πως με την εισαγωγή ευνοϊκών νομοθετικών πλαισίων και κινήτρων, η παραγωγή βιομεθανίου μπορεί να αυξηθεί δραστικά. Παράλληλα, επισημαίνουν πως είναι καθήκον να εξεταστούν όλες οι βιώσιμες λύσεις για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης των υφιστάμενων καθαρών τεχνολογιών. Να σημειωθεί πως το 2017, το 73% της κατανάλωσης ενέργειας βασίστηκε στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.