ΔΕΗ-θώμεν

ΔΕΗ-θώμεν
του Κώστα Κόλμερ
Πεμ, 11 Ιουλίου 2019 - 17:09

Δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία Γερμανική και η άλλη Ελληνική, η ΔΕΗ, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα-επιβιώσεως αλλά η αντιμετώπιση  βρίσκεται σε μεγάλη απόκλιση μεταξύ των. Η μεν Ντόϋτσε Μπάνκ, διότι περί αυτής πρόκειται, μειώνει το προσωπικό της κατά 20% και επωμίζεται δαπάνες ανασυγκροτήσεως 7,4 δισ. ευρώ, ενώ η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ δέχεται διαβεβαιώσεις της απερχομένης ηγεσίας της, ότι δεν αντιμετωπίζεται μείωση του πλεονάζοντος προσωπικού το δε δίδυμο των «ναυαγοσωστών» κ.κ. Χατζηδάκη και Θωμά ετοιμάζεται να διακόψει δραστηριότητες της άλλοτε μεγαλυτέρας επιχειρήσεως της χώρας.

Ακόμη και οι πλέον φανατικοί νεοφιλελεύθεροι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διατηρητέα «φυσικά μονοπώλια», μεταξύ των οποίων η παραγωγή και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, κατάκτηση του συγχρόνου πολιτισμού και των τηλεπικοινωνιών στις οποίες στηρίζεται το μέλλον.

Στην χώρα μας, αντιθέτως αρχίσαμε την «φιλελευθεροποίηση» από το τέλος : Δώσαμε τις τηλεπικοινωνίες στους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να έχομε σήμερα 50% ακριβότερη κινητή τηλεφωνία απ’ όλη την Ευρώπη και διαιρέσαμε την ΔΕΗ σε παραγωγή και διανομή και τώρα ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε τα λιγνιτοστάσια, ή μήπως και να παραδώσουμε τα υδροηλεκτρικά στους βορείους «εταίρους» μας;

Οπότε το ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνει είδος πολυτελείας από τα γνωστά καρτέλ, που το αγοράζουν από την ΔΕΗ κάτω του κόστους και απατηλώς υπόσχονται στο καταναλωτικό κοινό, την κατάργηση των «παγίων» για …ένα έτος!...

Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής απεφάσισε την ίδρυση της ΔΕΗ, ανέθεσε την οργάνωση της στην Αμερικανική εταιρία ΕΜΠΑΣΚΟ προς μεγάλη δυσφορία των Γερμανικών ΖΗΜΕΝΣ, AEG, BOSCH, που ήθελαν  από τότε το νέο φυσικό μονοπώλιο. Αλλά πώς θα μπορούσε να εξηλεκτρισθή η χώρα, όταν ο κλάδος του ηλεκτρισμού δεν αποφέρει κέρδη στις «οριακές Ελλάδες»; Έπρεπε να έλθη η δικτατορία για ν’ αποκτήσει ο Ελληνικός λαός στο 99% του,  φθηνό και επαρκές ρεύμα. Η κοινοβολευτική δημοκρατία δεν κατόρθωσε έκτοτε ούτε την διασύνδεση της Κρήτης με τον κορμό του εθνικού δικτύου. Ο τελευταίος έντιμος διοικητής της ΔΕΗ, ο Τάκης Παπαμαντέλος, απεπέμφθη υπό του αλήστου μνήμης Ανδρέα Παπανδρέου και στην θέση του διορίσθη διοικητής που ζήτησε δωράκι των 500 εκατομμυρίων (δραχμών).

Έκτοτε η ΔΕΗ κατέστη φέουδο του συνδικαλισμού και εφοδιάσθη με προσωπικό τρείς φορές περισσότερο απ’ ό,τι δικαιολογούσε η παραγωγή της. Ήλθε ακολούθως ο μεταρρυθμιστικός ζήλος του εξευρωπαϊσμού μας και άρχισε το ροκάνισμα της ΔΕΗ με τα μνημόνια της Αριστερής και της Πρόοδος.

«Παραιτηθείτε από την κτήση του δικτύου και από την άλλη πρόσοδο των ανανεωσίμων πηγών ενεργείας και από την Κρήτη ταύτην: ως συνέπεια φυσική- είναι μεν ουσιώδης αλλά τι να γίνει; Σας δημιουργούν μία επιβλαβή ευθύνη», έλεγεν η Κομμισσιόν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (παράφραση ιδική μας, του πάντοτε, επίκαιρου Αλεξανδρινού ποιητή (*).

Και έτσι η πάλαι ποτέ κραταιά ΔΕΗ έμεινε από ρευστό χρήμα και ετοιμάζεται να κλείσει. Οι ναυαγοσώστες δεν ξέρουν από να ξεκινήσουν την ναυαγιαίρεση ενώ οι διακοπές ρεύματος διαδίδονται σ’ όλη την χώρα, προς ευδοκίμηση του Τουρισμού.

Την συνταγή σωτηρίας, εν τούτοις, έδωσε η Ντόϋτσε Μπάνκ.

(*) Κ.Π.Καβάφη: «Εν Μεγάληι Ελληνικήι Αποκίαι, 200 π.Χ.»