Η Ευρώπη Κοιτά προς τα Βιοκαύσιμα – Στην Πρωτοπορία Δανία, Γερμανία, Ιταλία

Η Ευρώπη Κοιτά προς τα Βιοκαύσιμα – Στην Πρωτοπορία Δανία, Γερμανία, Ιταλία
του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 24 Μαΐου 2019 - 08:22

Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουν γίνει αρκετά βήματα σε σχέση με την χρήση βιοκαυσίμων, ωστόσο στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν χώρες που κινούνται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρήσης τους ιδίως στις μεταφορές. Τα εναλλακτικά καύσιμα

όπως το βιομεθάνιο θα ενισχυθούν στο μέλλον, με την Ε.Ε. να προβλέπει αύξησή τους κατά 3,5% μέχρι το 2030. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές η ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων θα μπορούσε να διευκολύνει τις επενδύσεις στον τομέα αυτό, ενώ θεωρείται αναγκαιότητα η ενημέρωση των κοινωνιών για τα οφέλη από τη χρήση βιοκαυσίμων. Τα παραδείγματα της Δανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας είναι διαφωτιστικά σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, η αυστηρή και μόνο σύγκριση κόστους του βιοαερίου και του βιομεθανίου με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τείνει να παραβλέψει άλλα οφέλη που προσφέρουν όπως η δυνατότητα αποθήκευσης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στο EnergyPost μέλη του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Marc-Antoine Eyl Mazzega και Carole Mathieu οι τρεις προαναφερόμενες χώρες έχουν υποστηρίξει τεχνολογίες βιοαερίου και έχουν αναπτύξει συστήματα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξής τους σε μεγάλη κλίμακα. Η Δανία έχει δεσμευτεί να πετύχει τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, ενώ έχει μπροστά της μια πρόκληση: την εξάντληση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στη βόρεια θάλασσα. Για αυτό το λόγο στρέφεται προς τη λύση του βιομεθανίου και βιοαερίου. Την ίδια ώρα η Γερμανία έχει καταφέρει να αναπτύξει αρκετές μονάδες βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Την έχουν καταστήσει έτσι τη μεγαλύτερη χώρα στην παραγωγή βιοαερίου στην Ε.Ε.

Ωστόσο, οι πολίτες της Γερμανίας μόνο αισιόδοξοι φαίνεται ότι είναι σε ό,τι αφορά την μετάβαση σε πιο «καθαρές» μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με έρευνα η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι πολύ πίσω σε σύγκριση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τις 100.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί ειδικά στον τομέα της βιοενέργειας. Οι αναλυτές του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων αναφέρουν επιπλέον το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου εκεί η υψηλή διαθεσιμότητα γεωργικών πρώτων υλών αποτέλεσε ισχυρό επιχείρημα υπέρ της παραγωγής βιοαερίου. Παρόλα αυτά οι αναλυτές διαπιστώνουν πώς τόσο στη Γερμανία, όσο και στη Δανία η εφαρμογή του συστήματος πλειστηριασμών δεν οδήγησε στην επιθυμητή πτώση των τιμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία σε σχέση με τη κερδοφορία των επενδύσεων. Αντιθέτως, στην Ιταλία προωθήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, το καθεστώς στήριξης του βιομεθανίου χρηματοδοτείται από τους προμηθευτές καυσίμων στο πλαίσιο της υποχρέωσης ανάμειξης των βιοκαυσίμων.

Στην Ελλάδα η ρύθμιση για την υποχρεωτική ανάμειξη των βιοκαυσίμων με βενζίνη ψηφίστηκε φέτος. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης δήλωνε χαρακτηριστικά πως «η πρόθεση είναι σαφής. Είναι η ενθάρρυνση χρήσης νέων προηγμένων καυσίμων που δεν παράγονται από καλλιέργειες, ώστε να επιτευχθεί το 2020 υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσής τους και προωθητική βελτίωση των ελέγχων αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων και βιορευστών». Οι αναλυτές του Γαλλικού Ινστιτούτου καταλήγουν πως η επιτυχής ανάπτυξη του βιοαερίου και του βιομεθανίου απαιτεί ισχυρό συντονισμό μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.