Κατά 2,5%, στα 20,97 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Electricite de France SA, το α’ τρίμηνο του έτους.

Οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς στη γαλλική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση των δραστηριοτήτων ενεργειακών υπηρεσιών και οι ισχυρές επιδόσεις της EDF Trading, συνέβαλαν στο θετικό πρόσημο της εταιρείας.

Παράλληλα, η γαλλική εταιρεία ενέργειας γνωστοποίησε τον οδηγό της για το 2019, τονίζοντας πως αναμένει τα EBITDA να διαμορφωθούν στα 16-16,7 δισ. ευρώ για το έτος.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι το 2019-20 σχεδιάζει συνολικές καθαρές επενδύσεις της τάξης των περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως, καθώς και πωλήσεις ενεργητικού ύψους μεταξύ δύο και τριών δισ. ευρώ.